Dabigatran u pacientů s poškozením myokardu po nekardiálním chirurgickém výkonu

21. 11. 2018

Poškození myokardu po nekardiálním chirurgickém výkonu zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod a mortality. Antikoagulační terapie by těmto příhodám mohla zabránit. Mezinárodní randomizovaná studie MANAGE v návaznosti na tuto hypotézu zkoumala přínos dabigatranu v této indikaci.

Úvod

Dabigatran patří mezi nová perorální antikoagulancia (NOACs). Jedná se o přímý inhibitor trombinu s rychlým nástupem účinku, vrcholu plazmatické koncentrace dosahuje za 0,5–2 hodiny po podání, poločas účinku se pohybuje v rozmezí 12–17 hodin.

Dabigatran se užívá v prevenci vzniku peroperační tromboembolické nemoci. Zda tento lék může zabránit širšímu spektru vaskulárních komplikací u pacientů s poškozením myokardu po nekardiálním chirurgickém výkonu, není známo. Mezinárodní studie MANAGE hodnotila účinnost dabigatranu v prevenci vaskulárních komplikací u této specifické skupiny pacientů.

Metodika a cíle studie

Do randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie byli zahrnuti pacienti z 84 nemocnic z 19 zemí. Mezi kritéria zařazení do studie patřil věk ≥ 45 let a poškození myokardu do 35 dní po nekardiálním chirurgickém výkonu. Pacienti byli randomizováni (1 : 1) k terapii dabigatranem v dávce 110 mg 2× denně p. o. nebo k podávání placeba. Délka léčby dosahovala maximálně 2 roky. 

Primární sledovaný parametr účinnosti byl složený. Jednalo se o výskyt závažných vaskulárních komplikací zahrnujících úmrtí z cévních příčin, nefatální akutní infarkt myokardu, nehemoragickou cévní mozkovou příhodu, periferní arteriální trombózu, amputaci a symptomatickou žilní tromboembolii. Primárním sledovaným parametrem bezpečnosti byla incidence život ohrožujícího, závažného a kritického orgánového krvácení.

Výsledky 

Studie se zúčastnilo celkem 1754 pacientů.  Výskyt složeného sledovaného parametru účinnosti byl nižší u pacientů léčených dabigatranem (11 %; n = 97) v porovnání s pacienty na placebu (15 %; n = 133; poměr rizik [HR] 0,72; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,55–0,93; p = 0,0115). Z hlediska bezpečnosti byl u pacientů ve skupině s dabigatranem zaznamenán srovnatelný výskyt hemoragických komplikací jako u pacientů na placebu (29 vs. 31; HR 0,92; 95% CI 0,55–1,53; p = 0,76).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že dabigatran v dávce 110 mg 2× denně významně snižuje výskyt závažné vaskulární komplikace u pacientů s poškozením myokardu po nekardiálním chirurgickém výkonu, aniž by zvýšil riziko krvácivých komplikací ve srovnání s placebem.

(holi)

Zdroj: Devereaux P. J., Duceppe E., Guyatt G. et al. Dabigatran in patients with myocardial injury after non-cardiac surgery (MANAGE): an international, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2018 Jun 9; 391 (10137): 2325–2334, doi: 10.1016/S0140-6736(18)30832-8.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se