Dabigatran jako efektivní prevence rekurence VTE také u pacientů s trombofilií

17. 3. 2020

S narůstající pozitivní zkušeností s léčbou přímými perorálními antikoagulancii se nabízí otázka, jak tyto léky fungují u různých skupin pacientů − například u těch, kteří jsou nositeli vrozeného či získaného trombofilního stavu.

Úvod

Termín trombofilie zastřešuje vrozené a získané hyperkoagulační stavy, jež zvyšují riziko venózní, popřípadě arteriální trombózy. Trombofilie může zvyšovat riziko rekurence venózního tromboembolismu (VTE). Nezodpovězenou teoretickou otázkou zůstává, zda přítomnost trombofilie může zvyšovat rezistenci k antikoagulační terapii.

Analyzované studie a sledovaná populace

Post hoc analýza studií RE-COVER, RE-COVER II a RE-MEDY s dabigatran etexilátem se soustředila na porovnání účinnosti dabigatranu a warfarinu v managementu VTE u pacientů s přítomnou trombofilií či antifosfolipidovým syndromem (APS). Studie RE-COVER a RE-COVER II byly zaměřeny na léčbu akutního VTE, studie RE-MEDY na prodlouženou terapii VTE.

Do studií RE-COVER a RE-COVER II bylo souhrnně zařazeno 2553 pacientů léčených dabigatranem a 2554 dostávajících warfarin. Přítomnost trombofilie byla potvrzena u 8,2 % pacientů léčených dabigatranem a u 7,8 % účastníků užívajících warfarin. Ve studii RE-MEDY bylo léčeno dabigatranem 1430 nemocných (z toho 18,3 % s trombofilií) a warfarinem 1426 (z toho 18,4 % s trombofilií). Celkově dosahoval podíl účastníků studií s přítomnou známou trombofilií 18 %. Celkový podíl účastníků se známým APS činil 2,2 %.

Výsledná zjištění

Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly v míře výskytu rekurentních symptomatických VTE či úmrtí spojených s VTE ve sledovaném období (rozmezí 6 měsíců od randomizace u studií RE-COVER a 6−36 měsíců u studie RE-MEDY) mezi pacienty dostávajícími dabigatran nebo warfarin s přítomnou či nepřítomnou trombofilií. Krvácivé epizody se vyskytovaly méně často u nemocných léčených dabigatranem oproti warfarinu, a to bez ohledu na přítomnost trombofilie.

U pacientů s APS nebyly pozorovány signifikantní rozdíly ve sledovaném výskytu rekurence VTE či úmrtí spojených s VTE mezi oběma léčebnými rameny. Míra výskytu krvácivých epizod měla opět tendenci být nižší u pacientů léčených dabigatranem oproti warfarinu.

Závěr

S ohledem na data sdružená ze 3 zásadních studií s dabigatranem lze konstatovat, že přítomnost trombofilie neovlivnila signifikantně účinnost a bezpečnost dabigatranu předepsaného v rámci prevence rekurence VTE. Účinnost a bezpečnost dabigatranu se jeví ve skupině nemocných s trombofilií plně zachovaná.  

(eza)

Zdroj: Goldhaber S. Z., Eriksson H., Kakkar A. et al. Efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with acute venous thromboembolism in the presence of thrombophilia: findings from RE-COVER®, RE-COVER™ II, and RE-MEDY™. Vasc Med 2016; 21 (6): 506−514, doi: 10.1177/1358863X16668588. Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se