Bezpečnost a účinnost jednotlivých antitrombotických režimů u pacientů s fibrilací síní po perkutánní koronární intervenci

13. 3. 2020

Pacienti s fibrilací síní (FS) a akutním koronárním syndromem (AKS) nebo po perkutánní koronární intervenci (PCI) vyžadují v rámci prevence aterotrombózy, trombózy stentu a cévní mozkové příhody (CMP) antitrombotickou léčbu. Níže prezentovaná metaanalýza se pokusila objasnit, který antitrombotický režim je u těchto pacientů z hlediska bezpečnosti a účinnosti nejvhodnější.

Analyzovaná data

Z celkem 1448 prací vyhledaných v databázích PubMed, EMBASE, EBSCO a Cochrane byly do metaanalýzy zařazeny 4 studie (WOEST, PIONEER AF-PCI, RE-DUAL PCI a AUGUSTUS) srovnávající jednotlivé antitrombotické režimy. Kritéria pro zařazení byla následující:

  • randomizovaná kontrolovaná studie alespoň se 2 rameny
  • studovaná populace pacientů s AKS nebo po PCI pro stabilní ischemickou chorobu srdeční nebo AKS
  • kombinace antikoagulační a antiagregační léčby
  • sledování významných krvácení a významných kardiovaskulárních nežádoucích příhod (MACE = úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu, CMP nebo trombóza stentu)
  • sledování po dobu minimálně 6 měsíců

Vybrané studie proběhly v Evropě nebo Severní Americe, byly publikovány mezi lety 2013 a 2019, zahrnovaly celkem 10 026 pacientů (nejmenší studie 563, největší 4614 subjektů; 20−29 % žen; průměrný věk 70−72 let) sledovaných po dobu 6−14 měsíců, s prevalencí AKS mezi 28 a 61 %. Častými komorbiditami byly hypertenze, dyslipidémie a diabetes mellitus. Většina pacientů dosáhla hodnoty ≥ 3 ve skóre CHA2DS2-VASc pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací při fibrilaci síní.

Porovnávány byly 4 antitrombotické režimy:

  1. antagonisté vitaminu K (VKA) + duální antiagregace (DAPT = kyselina acetylsalicylová + antagonista receptoru P2Y12, zejména klopidogrel)
  2. VKA + antagonista receptoru P2Y12 
  3. nová perorální antikoagulancia (NOACs: apixaban, dabigatran a rivaroxaban) + DAPT
  4. NOAC + antagonista receptoru P2Y12

Ve všech 4 studiích byla sledována bezpečnost a účinnost antitrombotické kombinace VKA + DAPT, proto byl tento režim stanoven jako referenční.

Výsledná zjištění

Pro velké krvácení dle kritérií TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) byl poměr šancí (OR) v porovnání s antitrombotickým režimem VKA + DAPT 0,58 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,31−1,08) pro režim VKA + antagonista P2Y12, OR 0,49 (95% CI 0,30−0,82) pro NOAC + antagonistu P2Y12 a OR 0,70 (95% CI 0,38−1,23) pro NOAC + DAPT.

V porovnání s režimem VKA + DAPT byl poměr šancí pro závažné kardiovaskulární nežádoucí příhody (MACE) 0,96 (95% CI 0,60−1,46) pro režim VKA + antagonista P2Y12, OR 1,02 (95% CI 0,71−1,47) pro NOAC + inhibitor P2Y12 a OR 0,94 (95% CI 0,60−1,45) pro NOAC + DAPT.

Závěr

Antitrombotický režim NOAC + antagonista P2Y12 je spojen s výrazně nižším rizikem krvácení v porovnání s režimem VKA + DAPT, a to bez významného rozdílu v účinnosti. Kombinace NOAC + antagonista P2Y12 by proto měla být preferovaným antitrombotickým režimem u vysoce rizikových pacientů s FS po perkutánní koronární intervenci. Vyhnout bychom se naopak měli režimu VKA + DAPT kvůli většímu riziku krvácivých komplikací.

(mafi)

Zdroj: Lopes R. D., Hong H., Harskamp E. E. et al. Safety and efficacy of antithrombotic strategies in patients with atrial fibrillation undergoing percutaneus coronary intervention. JAMA Cardiol 2019; 4 (8): 747−755, doi: 10.1001/jamacardio.2019.1880.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se