Invazivní plicní aspergilóza – častá průvodní infekce u pacientů s těžkým či kritickým průběhem COVID-19

8. 2. 2021

Zjištění vycházející z přehledu literatury provedeného a publikovaného v září 2020 ukazují výskyt invazivní plicní aspergilózy (IPA) u 19,6–33,3 % pacientů s těžkým či kritickým průběhem onemocnění COVID-19. Autoři uvádějí několik důležitých poznatků pro klinickou praxi včetně doporučeného managementu terapie těchto nemocných.

Komplikace zvyšující mortalitu

Invazivní plicní aspergilóza se jako průvodní onemocnění COVID-19 vyskytuje i u pacientů bez známých rizikových faktorů této mykotické infekce. Mezi nejčastější komplikace u pacientů s touto koinfekcí patří syndrom respirační tísně vyžadující mechanickou plicní ventilaci. Sdružená analýza 34 hlášených případů IPA u pacientů s COVID-19 ukázala mortalitu 64,7 %. Nabízí se zde srovnání s chřipkou, při které byl popsán výskyt IPA u 17–29 % pacientů se závažným průběhem přispívající k jejich vysoké mortalitě, dosahující až 67 %.

Nejčastější vyvolavatelé a management léčby

Nejčastějším vyvolavatelem IPA byl u pacientů s COVID-19 Aspergillus fumigatus, následoval Aspergillus flavus. V časné diagnostice lze využít kultivaci vzorků z respiračního traktu a stanovení antigenu galaktomannanu.

Doporučeným a nejčastěji podávaným antifungálním přípravkem u aspergilózy je vorikonazol. Při jeho aplikaci u pacientů s COVID-19 je ovšem třeba věnovat pozornost lékovým interakcím, zejména zvýšené kardiotoxicitě při kombinaci s přípravky podávanými v léčbě COVID-19. Je také třeba myslet na to, že existují případy aspergilózy vyvolané kmeny rezistentními na azoly. Další podávané antifungální přípravky zahrnovaly isavukonazol, kaspofungin a liposomový amfotericin B.

Dle nejnovějších doporučených postupů publikovaných v prosinci 2020 jako konsenzus několika mezinárodních společností lékařské mykologie je lékem volby vedle vorikonazolu rovněž isavukonazol, který navíc vykazuje méně interakcí, zkracuje interval QT a vykazuje další benefity zohledněné v citovaných guidelines.

Závěr

Autoři doporučují lékařům, kteří se starají o pacienty s COVID-19, ostražitost vůči možné průvodní aspergilóze, zejména u nemocných s těžkým či závažným průběhem. Léky volby v případě výskytu této koinfekce představují vorikonazol a isavukonazol.

(zza)

Zdroje:
1. Lai C. C., Yu W. L. COVID-19 associated with pulmonary aspergillosis: a literature review. J Microbiol Immunol Infect 2020 Sep 24: S1684-1182(20)30238-3, doi: 10.1016/j.jmii.2020.09.004 [Epub ahead of print].
2. Koehler P., Bassetti M., Chakrabarti A et al.; European Confederation of Medical Mycology; International Society for Human Animal Mycology; Asia Fungal Working Group; INFOCUS LATAM/ISHAM Working Group; ISHAM Pan Africa Mycology Working Group; European Society for Clinical Microbiology; Infectious Diseases Fungal Infection Study Group; ESCMID Study Group for Infections in Critically Ill Patients; Interregional Association of Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy; Medical Mycology Society of Nigeria; Medical Mycology Society of China Medicine Education Association; Infectious Diseases Working Party of the German Society for Haematology and Medical Oncology; Association of Medical Microbiology; Infectious Disease Canada. Defining and managing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis: the 2020 ECMM/ISHAM consensus criteria for research and clinical guidance. Lancet Infect Dis 2020 Dec 14: S1473-3099(20)30847-1, doi: 10.1016/S1473-3099(20)30847-1 [Epub ahead of print].Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se