Ceftarolin v terapii těžkých infekcí vyvolaných MRSA

12. 4. 2019

Ceftarolin je cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které je indikované k terapii komplikovaných infekcí měkkých tkání a kůže a komunitních pneumonií. Prezentované systematické review se zabývalo účinností a bezpečností ceftarolinu v terapii infekcí způsobených methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA).

Mechanismus účinku a indikace ceftarolinu

Ceftarolin je baktericidní antibiotikum určené k intravenóznímu podání, které se řadí mezi cefalosporiny 5. generace. Je indikované k terapii komplikovaných infekcí měkkých tkání a kůže a komunitních pneumonií, včetně infekcí vyvolaných methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA). Ceftarolin je charakterizován unikátní molekulární strukturou se zvýšenou vazebnou afinitou na penicilin vázající protein 2a (PBP-2a), na základě čehož vykazuje zvýšenou aktivitu vůči MRSA. Díky této vlastnosti je slibným antibiotikem v terapii refrakterních infekcí vyvolaných MRSA. Ceftarolin se obvykle podává v dávce 600 mg po 12 hodinách, při těžkých infekcích je možné zkrátit dávkovací interval na 8 hodin.

Výsledky analýzy

Do finální analýzy bylo zahrnuto celkem 22 studií publikovaných v letech 2010−2016. Průměr úspěšnosti klinické léčby činil 74 % u celkového počtu 379 pacientů. Nežádoucí toxické účinky léčby byly vzácné.

Účinnost

První podskupinu analýzy představovaly bakteriémie, infekční endokarditidy a další těžké infekce(například infekce ortopedických či srdečních implantátů, cévních protéz, centrálních žilních katetrů). Úspěšnost léčby těchto infekcí byla velmi vysoká, vzhledem k závažnosti infekcí byla často podávána kombinovaná antibiotická terapie, proto jsou výsledky těchto studií bohužel limitované.

Další podskupinu analýzy zahrnovaly infekce centrálního nervového systému. Celkem byly popsány 3 případy použití ceftarolinu, a to při infekci cerebrospinální tekutiny s přítomností ventrikuloperitoneálního shuntu, při meningitidě a epidurálním abscesu. Ve všech případech došlo ke klinickému i mikrobiologickému vyléčení infektu. Ve studiích nebyly pozorovány nežádoucí účinky terapie.

Dvě studie hodnotily užití ceftarolinu v terapii nozokomiálních a ventilátorových pneumonií. Úspěšnost terapie se v průměru pohybovala kolem 60 %.

Bezpečnost

Výskyt nežádoucích příhod byl v analyzovaných studiích a případech velmi nízký. Z celkového počtu léčených se u 1,1 % objevila vyrážka, u 1,3 % infekce bakterií Clostridium difficile a u 1,6 % eozinofilie.

Závěr

Ceftarolin představuje účinné a bezpečné antibiotikum v terapii infekcí vyvolaných methicilin-rezistentním Staphylococcus aureus, mezi které se řadí bakteriémie, infekční endokarditidy, infekce ortopedických a jiných implantátů, infekce centrálního nervového systému a nozokomiální pneumonie.

(holi)

Zdroj: Cosimi R. A., Beik N., Kubiak D. W., Johnson J. A. Ceftaroline for severe methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a systematic review. Open Forum Infect Dis 2017; 4 (2): ofx084, doi: 10.1093/ofid/ofx084.Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se