Ceftarolin v terapii abscesu způsobeného bakterií Staphylococcus aureus − kazuistika

2. 7. 2019

Ceftarolin je cefalosporinové antibiotikum 5. generace, které je indikované k terapii komplikovaných infekcí měkkých tkání a kůže a komunitních pneumonií. Prezentovaná kazuistika popisuje úspěšnou terapii abscesového ložiska ve stehnu u mladého muže způsobeného bakterií Staphylococcus aureus.

Úvod

Ceftarolin je širokospektré baktericidní antibiotikum určené k intravenóznímu podání řadící se do skupiny cefalosporinů 5. generace. Mezi jeho indikace patří terapie kůže, měkkých tkání a komunitních pneumonií, včetně infekcí vyvolaných methicilin-rezistentním kmenem Staphylococcus aureus (MRSA). Ceftarolin je charakterizován unikátní chemickou strukturou s pevnou vazbou na penicilin vázající protein stafylokoků (PBP), včetně PBP-2a, díky čemuž vykazuje výbornou aktivitu vůči MRSA. Obvykle se podává v dávce 600 mg po 12 hodinách, při těžkých infekcích je možné zkrátit dávkovací interval na 8 hodin.

Kazuistika prezentovaná vedoucí Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce MUDr. Blankou Horovou popisuje úspěšnou terapii abscesového ložiska ve stehnu způsobeného bakterií Staphylococcus aureus.

Popis případu

Muž narozený v roce 1991, povoláním lodník, s nevýznamnou osobní anamnézou, byl hospitalizován v jiné nemocnici od 12. do 22. 2. 2019 pro absces v levém stehně diagnostikovaný pomocí rentgenového a CT vyšetření. V průběhu léčby byl zdravotní stav pacienta konzultován s lékaři Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, kterými bylo doporučeno provedení scintigrafie a leukoscintigrafie k vyloučení blastomu. Provedená leukoscintigrafie verifikovala obraz abscesového ložiska, pacient byl po celou dobu hospitalizace léčen amoxicilinem v kombinaci s kyselinou klavulanovou. Pro uzavření oddělení byl 22. 2. 2019 propuštěn do ambulantního léčení s CRP 19,2 mg/l na pokračující antiinfekční terapii perorálním amoxicilinem/klavulanátem.

Dne 28. 2. 2019 byl přivezen do Nemocnice Na Bulovce v celkově schváceném stavu s bolestmi a teplotami kolem 37,2 °C. Při primárním vyšetření byla zjištěna výrazná palpační bolestivost na mediální a ventrální části levého stehna, pacient byl přijat k hospitalizaci. Při příjmu na lůžkové oddělení byla zahájena intravenózní terapie amoxicilinem v kombinaci s kyselinou klavulanovou v dávce 1,2 g po 8 hodinách. Stav pacienta se však nelepšil, tělesná teplota se pohybovala v rozmezí 37−38 °C, současně byla pozorována elevace CRP k hodnotě 282 mg/l, leukocytóza 18,1 × 109/l, prokalcitonin 1,6 μg/l.

Dne 2. 3. byla provedena operační revize v celkové anestezii s nálezem abscesu ventrolaterálně při diafýze femuru o velikosti 5 × 10 cm, z něhož vytékal smetanový hnis. Z další incize v abduktorové krajině byla nalezena další kapsa o velikosti 9 × 4 cm, ze které vytékal stejný hnis. Vzorky byly odeslány na mikrobiologické vyšetření. V odebraném materiálu byly v mikroskopickém obrazu nalezeny masivní leukocyty a grampozitivní koky typu stafylokoka. Ložiska abscesu byla během operace vyčištěna, do dutin byly zavedeny korugované drény a poté byla provedena sutura fascie, podkoží a kůže.

Antibiotická terapie byla dle hlášeného mikroskopického nálezu doplněna o intravenózně podávaný oxacilin v dávce 2 g po 6 hodinách. Po operaci přesto došlo k další elevaci CRP k hodnotě 320 mg/l, leukocytóza činila 18,2 × 109/l a prokalcitonin dosahoval hladiny 2,16 μg/l. Kultivační vyšetření prokázalo přítomnost bakterie Staphylococcus aureus s dobrou citlivostí k antibiotikům, biopsie stěny abscesu prokázala stejný výsledek, anaerobní kultivace byla negativní.

Dne 5. 3. byl nález konzultován s antibiotickým střediskem, bylo doporučeno vysadit současnou antibiotickou terapii a nasadit ceftarolin v dávce 600 mg po 8 hodinách, a to pro znalost výborného efektu na stafylokoky spolu s velmi dobrou kvalitativní i kvantitativní citlivostí Staphylococcus aureusk doporučovanému ceftarolinu (MIC 0,125 mg/l).

Dne 7. 3. došlo k poklesu CRP na hodnotu 71,9 mg/l, leukocytózy k hodnotě 14,2 × 109/l, pacient byl afebrilní. Následující dny byl patrný výrazný pokles CRP až k hodnotě 4,2 mg/l. Pro nález Pseudomonas aeruginosa ze dne 14. 3. po pomnožení z operační rány byl k ceftarolinu během hospitalizace ještě na 3 dny přidán amikacin.

Dne 18. 3. byl pacient propuštěn do ambulantního léčení s perorální terapií ciprofloxacinem (citlivý Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa). Současně bylo provedeno CT vyšetření s nálezem lehké tekutinové kolekce, bez progrese nálezu. Poslední kontrola proběhla dne 16. 4., stav pacienta byl velmi uspokojivý, rány zhojené, ciprofloxacin byl vysazen a další kontrola je naplánovaná 3 měsíce poté.

Závěr

Ceftarolin je netoxický cefalosporin, který již při svém uvádění do léčebné praxe a při testování citlivosti stafylokoků in vitro vykazoval výborné výsledky. Naše kazuistika pak popisuje úspěšnou terapii abscesového ložiska ve stehnu u mladého muže s nálezem Staphylococcus aureus léčeného cefalosporinem 5. generace ceftarolinem (s velmi dobrým klinickým antiinfekčním efektem) v kombinaci s rozsáhlým revizním operačním výkonem.

Preparát pro svoji pevnou vazbu na mikrobiální buňku vazbou na PBP včetně PBP-2a dává předpoklady efektu léčby i v případě nálezu heterogenní populace Staphylococcus aureus (tedy s dobrou citlivostí i vůči MRSA v jednom biologickém materiálu pacienta).

(holi)

Zdroje:

  1. Viscoli C. Current epidemiology of MDR/XDR pathogen-related infections in febrile neutropenic cancer patients. ECCMID 2017.
  2. Biek D., Critchley I. A., Riccobene T. A., Thye D. A. Ceftaroline fosamil: a novel broad-spectrum cephalosporin with expanded anti-gram-positive activity. J Antimicrob Chemother 2010; 65 (Suppl. 4): iv9–iv16, doi: 10.1093/jac/dkg251.
  3. Žemličková H. Aktivita ceftarolinu in vitro vůči izolátům vyvolávajícím komplikované infekce kůže a měkkých tkání v České republice v roce 2012. Remedia 2012; 22 (5): 358–362.
  4. Pazderková J. Ceftarolin – cefalosporinové antibiotikum páté generace, zkušenosti. Antiinfectives News 2017; 8.


Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partneři sekce
pfizer logo od 2021

Nejnovější kurzy
Správná interpretace laboratorních markerů jako součást antimikrobiálního stewardshipu
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se