Ceftarolin fosamil u pacientů s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání přijatých na JIP

17. 12. 2020

V čerstvě publikované analýze dat ze studie COVERS 3 bylo ATB ceftarolin fosamil hodnoceno u pacientů s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání (kIKMT) přijatých na jednotku intenzivní péče (JIP) a jeho efektivita byla srovnána i s pacienty se stejnou diagnózou a léčbou, kteří přijetí na JIP nepotřebovali.

Ceftarolin fosamil v terapii kIKMT

Ceftarolin fosamil je beta-laktamové antibiotikum, které vykazuje in vitro aktivitu proti methicillin-rezistentním kmenům Staphylococcus aureus. V programu klinických studií fáze III CANVAS prokázal účinnost v dávce 600 mg v hodinové i.v. infuzi podávané každých 12 hodin u pacientů s kIKMT.

Studie COVERS poté prokázala jeho účinnost a bezpečnost ve vyšším dávkování 600 mg ve 2hodinové i.v. infuzi každých 8 hodin u pacientů s kIKMT a průvodními chorobami a non-inferioritu v porovnání s vankomycinem + aztreonamem z hlediska primárního sledového parametru, kterým byl podíl pacientů s klinickým zotavením při návštěvě s hodnocením zotavení.

Hodnocená populace a průběh léčby

V červnu 2020 byly publikovány výsledky výzkumné analýzy studie COVERS, která byla zaměřena na pacienty přijaté na JIP. Do studie COVERS byli zařazeni dospělí pacienti s kIKMT s postižením plochy ≥ 75 cm2, doloženým systémovým zánětem nebo průvodní chorobou. Byli randomizováni v poměru 2 : 1 k podávání ceftarolin fosamilu ve vysokém dávkování nebo vankomycinu (15 mg každých 12 hodin) + aztreonamu (1 g každých 8 hodin) po dobu 5–14 dnů.

Vedle podílu pacientů s klinickým zotavením byla hodnocena i délka hospitalizace na JIP.

Výsledky

Na JIP bylo před zahájením hodnocené léčby nebo při něm přijato 42 ze 761 randomizovaných pacientů (32 dostávalo ceftarolin fosamil a 10 vankomycin + aztreonam). Tito pacienti měli, jak lze předpokládat, těžší průběh infekce.

U klinicky hodnotitelné populace bylo klinického zotavení dosaženo v populaci přijaté na JIP u 87 % s ceftarolin fosamilem a u 89 % pacientů s vankomycinem + aztreonamem. Tento podíl byl obdobný jako u pacientů, kteří na JIP přijati nebyli: 87 vs. 85 %.

Délka pobytu na JIP činila 8 dní u pacientů s ceftarolin fosamilem a 13 dnů s vankomycinem + aztreonamem. Kratší pobyt na JIP při léčbě ceftarolin fosamilem byl pozorován u všech primárních diagnóz kIKMT.

Závěr

I když měli dospělí pacienti s kIKMT a průvodním onemocněním přijatí na JIP těžší průběh onemocnění než ti, kteří na JIP přijati nebyli, klinické výsledky dosažené s ceftarolin fosamilem ve vysokém dávkování u nich byly podobné. V porovnání s vankomycinem + aztreonamem byla léčba ceftarolin fosamilem spojena s kratším pobytem na JIP.

(zza)

Zdroj: Sánchez-García M., Hammond J., Yan J. L. et al. Baseline characteristics and outcomes among patients with complicated skin and soft tissue infections admitted to the intensive care unit: analysis of the phase 3 COVERS randomized trial of ceftaroline fosamil versus vancomycin plus aztreonam. Infect Dis Ther 2020 Sep; 9 (3): 609−623, doi: 10.1007/s40121-020-00297-3.Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se