Aktuální poznatky o působení ceftazidimu/avibaktamu proti rezistentní bakterii Klebsiella pneumoniae

10. 12. 2018

Ceftazidim/avibaktam patří do skupiny nové generace antibiotik. Ve Spojených státech amerických byl schválen k použití na počátku roku 2015, v Evropě o rok později. Je indikovaný u dospělých pacientů při komplikovaných intraabdominálních infekcích, komplikovaných infekcích močových cest včetně pyelonefritidy, nozokomiální pneumonii včetně ventilátorové pneumonie a také k léčbě infekcí vyvolaných gramnegativními aerobními mikroorganismy s omezenými léčebnými možnostmi.

Ve válce s multirezistentními bakteriemi

Ročně v zemích Evropské unie (EU) zemře přibližně 25 tisíc lidí v souvislosti s multirezistentními bakteriemi. Celkové náklady na léčbu multirezistencí činí v EU více než 1,5 bilionu eur za rok. Na základě závažné zprávy Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) na toto téma z roku 2009 vznikl v Evropě projekt COMBACTE, který propojil farmaceutický průmysl, akademická pracoviště i síť klinických a laboratorních pracovišť s cílem urychlit uvádění nových antibiotik do praxe. Významná iniciativa pochází rovněž z USA, kde došlo ke konsenzu mezi vládou, průmyslovou sférou a lékařskou komunitou na tom, že je nutné změnit regulační politiku a ekonomicky zvýhodnit vývoj antibiotik.

Složení a antibakteriální účinky

Ceftazidim/avibaktam je novým antibiotikem působícím proti gramnegativním bakteriím. Jedná se o cefalosporin 3. generace a nový nebetalaktamový inhibitor betalaktamáz. Cílem jeho působení jsou gramnegativní tyčinky rezistentní vůči karbapenemům, včetně pseudomonád. Toto antibiotikum neúčinkuje na stafylokoky, enterokoky, gramnegativní anaeroby, stenotrofomonády a další nefermentující gramnegativní tyčinky s produkcí metalobetalaktamáz. Jeho toxicita je minimální.

Indikace

Ceftazidim/avibaktam je indikovaný v případě komplikovaných nitrobřišních infekcí, nozokomiálních pneumonií, komplikovaných infekcí vylučovací soustavy a také k léčbě infekcí vyvolaných gramnegativními aerobními mikroorganismy u dospělých pacientů s omezenými léčebnými možnostmi.

V létě roku 2017 byla publikována rozsáhlá studie poukazující na dobré výsledky léčby tímto antibiotikem u pacientů s Klebsiella pneumoniae rezistentní vůči karbapenemuVzhledem ke stoupající rezistenci K. pneumoniae jak vůči cefalosporinům, tak vůči karbapenemům se jedná o důležitý poznatek.

První povzbudivé výsledky

Tato studie autorů z amerického Pittsburghu přinesla (jako první svého druhu) velmi pozitivní informace týkající se právě účinků ceftazidimu/avibaktamu u skupiny pacientů s bakteriémií způsobenou Klebsiella pneumoniae nesoucí rezistenci vůči karbapenemům. Statisticky průkazně a na dostatečně velkém souboru pacientů byla potvrzena vyšší klinická úspěšnost při podání této účinné látky oproti ostatním modalitám (p = 0,006) a stejně tak bylo dosaženo vyšší míry přežití (p = 0,01).

Obr.  Míra klinické úspěšnosti různých léčebných režimů po 30 dnech. U pacientů s bakteriémií Klebsiella pneumoniae rezistentní vůči karbapenemu bylo dosaženo výrazně vyšší klinické úspěšnosti, pokud byli léčeni ceftazidimem/avibaktamem (C-A), oproti těm, kteří dostávali karbapenem + aminoglykosid (CB+AG; p = 0,04), karbapenem + kolistin (CB+COL; p = 0,009) nebo u nich byly nasazeny jiné režimy léčby (other; p = 0,004). Ty zahrnovaly monoterapii aminoglykosidem (n = 11), karbapenemem (n = 8), kolistinem (n = 4), tigecyklinem (n = 4) a ciprofloxacinem (n = 2), případně kombinace kolistin + tigecyklin (n = 3), aminoglykosid + tigecyklin (n = 2), resp. kombinace aminoglykosid + cefepim, aminoglykosid + kolistin + tigecyklin, kolistin + aztreonam, kolistin + cefepim, kolistin + ciprofloxacin, karbapenem + doxycyklin a karbapenem + tigecyklin (n = 1 ve všech těchto případech).

Závěr

V EU i v USA je kvůli narůstajícím problémům s rezistencemi výrazně podporován vývoj nových antibiotik a jejich rychlé uvádění do praxe. Zároveň je však nutné důsledně kontrolovat preskripci a zabránit masovému používání ATB, zejména v neindikovaných případech.

(boš)

Zdroje:

  1. Shields R. K., Nguyen M. H., Chen L. Ceftazidime-avibactam is superior to other treatment regimens against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bacteremia. Antimicrob Agents Chemother 2017 Jul 25; 61 (8), pii: e00883-17, doi: 10.1128/AAC.00883-17.
  2. SPC Zavicefta. Dostupné na: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20160624135109/anx_135109_cs.pdf
  3. COMBACTE. Dostupné na: www.combacte.com


Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se