Vliv ramiprilu na kardiovaskulární parametry u diabetiků

4. 6. 2019

V rámci substudie MICRO-HOPE byl sledován vliv terapie inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilem na mikroalbuminurii a diabetickou retinopatii. Cílem bylo navrhnout možná doporučení pro klinickou praxi.

Inzerce

Substudie MICRO-HOPE

Studie HOPE s 2 × 2 faktoriálním designem se účastnilo 9541 pacientů ve věku 55 let a více, jejichž společným jmenovatelem byla kardiovaskulární příhoda v minulosti nebo onemocnění diabetem a zároveň přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů (např. aktivní kuřáctví, hypertenze, celkový cholesterol > 5,2 mmol/l). Sledování trvalo 4,5 roku s tím, že část pacientů dostávala ramipril v dávce 10 mg denně, část 400 IU vitaminu E, část kombinaci obou látek a část placebo. Do analýzy substudie MICRO-HOPE byla zařazena data 3577 diabetiků. 

Výsledky

Terapie ramiprilem vedla ke snížení rizika kardiovaskulárních příhod: riziko infarktu myokardu kleslo o 22 %, cévní mozkové příhody o 33 % a riziko smrti z kardiovaskulárních příčin o 37 %. Celková úmrtnost klesla o 24 %, riziko zjevné nefropatie o 24 % a riziko srdečního selhání o 20 %. Potřeba laserové operace zraku kvůli diabetické retinopatii se snížila o 16 %. Přínos ramiprilu nebyl závislý na tom, zda pacient trpěl diabetem 1., nebo 2. typu. Na konci sledování stále užívalo nasazenou terapii ve skupině s ramiprilem 66 % pacientů, v placebové skupině to bylo 65 %. Důvody k ukončení terapie ramiprilem byly zejména kašel, závrať, angioedém a hypertenze.

Dávkování a titrace ramiprilu

Ramipril byl se měl užívat v prvním týdnu v dávce 2,5 mg denně, poté je možné zvýšit dávku na 5 mg/den na 3 týdny a poté na 10 mg/den. Po 2−4 týdnech od nasazení léčby je důležité zkontrolovat hladiny urey, draslíku a kreatininu. Terapie by měla být přerušena, pokud vzroste hladina urey o 50 % nebo hladina kreatininu o 20 %.

Shrnutí a závěr

Průměrný věk, kdy je pacientům diagnostikován diabetes, je 55 let. Důvodem 80 % předčasných úmrtí diabetiků jsou kardiovaskulární onemocnění. Je proto nutné, aby se během terapie diabetiků myslelo na udržení krevního tlaku na hodnotách ≤ 140/80 mmHg. Je také třeba udržet hodnoty glykovaného hemoglobinu < 7 %, LDL cholesterolu < 3 mmol/l, HDL cholesterolu > 0,9 mmol/l, dále přestat s kouřením, zdravě jíst, cvičit a snižovat hmotnost. Léčivá látka ramipril prokázala v substudii MICRO-HOPE v této oblasti přínos coby součást léčby.

(jtr)

Zdroj: Patel V., Panja S., Venkataraman A. The HOPE study and MICRO-HOPE substudy effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus. Br J Diabetes Vasc Dis 2001; 1 (1): 44−51, doi: 10.1177/14746514010010010701.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×