Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

7. 4. 2016

Hypertenze představuje celosvětově jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární a renální morbidity i mortality. Kontrola tlaku je proto jednou z hlavních globálních priorit zdravotnictví. Značná část pacientů potřebuje k optimální kontrole hypertenze kombinaci více antihypertenziv. Čím dál oblíbenější jsou fixní kombinace účinných látek podávaných v jedné tabletě. Velkou výhodou těchto přípravků je zejména zlepšení adherence i perzistence, což vede k lepším terapeutickým výsledkům.

Inzerce

Perindopril je lék patřící do skupiny inhibitorů ACE, amlodipin se řadí mezi blokátory kalciových kanálů 3. generace. Fixní kombinaci perindoprilu s amlodipinem byl v roce 2015 věnován příspěvek v časopisu Expert Opinion on Pharmacotherapy, jehož cílem bylo shrnout aktuální pohled na jejich efektivitu a bezpečnost.

Efektivita fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu byla doložena v řadě studií. V USA byla nejaktuálněji prověřena z iniciativy Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA) v lednu roku 2015, a to v randomizované multicentrické prospektivní klinické studii, do které bylo zahrnuto 837 pacientů. 14 mg perindoprilu a 10 mg amlodipinu denně bylo podáváno samostatně nebo v kombinaci po dobu 6 týdnů. Na konci sledovaného období došlo u pacientů ve skupině léčené kombinovaným preparátem k signifikantně nejvyššímu poklesu systolického i diastolického tlaku. Zároveň bylo při použití kombinace amlodipinu s perindoprilem zaznamenáno méně nežádoucích příhod a byla zjištěna nižší incidence otoků dolních končetin než při terapii samotným amlodipinem.

Další významnou prací dokládající výhodnost kombinace perindoprilu s amlodipinem je studie ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial). Do této randomizované studie bylo zahrnuto 19 257 pacientů s hypertenzí ve věku mezi 40 a 79 lety, kteří vykazovali 3 a více kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedné polovině nemocných byla podávána kombinace atenololu s bendroflumethiazidem, druhé kombinace amlodipinu s perindoprilem. Skupina užívající perindopril + amlodipin vykazovala významnější pokles tlaku, nižší incidenci iktu (p = 0,0003), fatálních a nefatálních koronárních příhod nezahrnujících němý infarkt myokardu (p = 0,04), všech koronárních příhod (p = 0,007) a rovněž měla nižší celkovou mortalitu (p < 0,03).

Ze závěru expertního hodnocení fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem vyplývá, že použití tohoto kombinovaného preparátu představuje bezpečnou a efektivní možnost terapie hypertenze.

(zzka)

Zdroj: Elliott W. J. Perindopril arginine + amlodipine for the treatment of hypertension in the USA. Exp Opin Pharmacother 2015; 16 (14): 2217−2229; doi: 10.1517/14656566.2015.1083978.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se