Na kombinaci v léčbě hypertenze záleží

2. 5. 2016

Hypertenze je jedním z nejvýznamnějších ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulární i celkové morbidity a mortality. Vzhledem ke značné prevalenci vysokého krevního tlaku má i minimální rozdíl v účinnosti a bezpečnosti terapie obrovský populační význam. Metaanalýza nedávno publikovaná v Journal of Clinical Hypertension ukázala, že nejvýhodnější vlastnosti vykazuje kombinace inhibitoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Kombinační terapie má v hypertenziologii mimořádný význam, jak dokázala již metaanalýza, kterou publikoval prof. David S. Wald v roce 2009 v American Journal of Medicine. Zahrnovala 42 randomizovaných studií s téměř 11 tisíci hypertoniků a mimo jiné z ní vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede následně k až 5tinásobně vyššímu poklesu krevního tlaku než zdvojnásobení dávky prvního léku.

Práce zveřejněná v Journal of Clinical Hypertension zahrnula 8 randomizovaných klinických studií, jichž se dohromady účastnilo 20 451 pacientů vyžadujících pro management hypertenze kombinovanou terapii. Jednotlivé terapeutické režimy byly hodnoceny z hlediska redukce krevního tlaku, klinických výsledků a nežádoucích příhod. Ukázalo se, že pokud šlo o snížení krevního tlaku, nebyl mezi jednotlivými kombinacemi rozdíl. Při použití kombinace CCBs a inhibitorů RAAS však byla zjištěna signifikantně nejnižší incidence kompozitních kardiovaskulárních sledovaných parametrů zahrnujících kardiovaskulární mortalitu, nefatální infarkt myokardu a nefatální cévní mozkovou příhodu (risk ratio [RR] 0,80; 95% CI: 0,70−0,91; p < 0,001).

Kromě lepší kardiovaskulární protekce měla kombinace CCBs a inhibitorů RAAS také lepší bezpečnostní profil: u nemocných, kteří ji užívali, bylo zaznamenáno méně závažných nežádoucích příhod a v porovnání s ostatními kombinacemi došlo také k menšímu poklesu hodnot glomerulární filtrace.

Kombinace CCBs a inhibitorů RAAS se tak v porovnání s ostatními ukázala jako superiorní a měla by být zvažována u všech hypertoniků, kterým pro dostatečnou redukci krevního tlaku nestačí monoterapie.

(ond)

Zdroje:
1. Chi C., Tai C., Bai B. et al. Angiotensin system blockade combined with calcium channel blockers is superior to other combinations in cardiovascular protection with similar blood pressure reduction: a meta-analysis in 20,451 hypertensive patients. J Clin Hypertens (Greenwich) 2016 Jan 17; doi: 10.1111/jch.12771 [Epub ahead of print].
2. Wald D. S. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009 Mar; 122 (3): 290−300; doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se