Mají antihypertenziva potenciál výrazně snížit i další kardiovaskulární rizika?

25. 10. 2018

Recentní studie polských autorů publikovaná v časopisu Medicine prokázala srovnatelné snížení krevního tlaku při podávání ramiprilu a nebivololu u mladých hypertoniků, ovšem ramipril navíc vedl ke zlepšení hodnot HDL cholesterolu, glykémie, hsCRP a indexu arteriální tuhosti (SI).

Metodika a průběh studie

Do prospektivní randomizované otevřené studie bylo zařazeno 80 mužů ve věku 16–28 let s hypertenzí 1. stupně. Po dobu 12 týdnů užívali ramipril 5 mg/den nebo nebivolol 5 mg/den. Před léčbou a po jejím ukončení u nich bylo provedeno ambulantní monitorování krevního tlaku, zjištěny lipidové parametry, glykémie, inzulinémie, hladina vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hsCRP) a arteriální tuhost měřená digitální fotopletysmografií.

Výsledky

U obou léčiv byl po 12 týdnech léčby zjištěn významný pokles systolického i diastolického tlaku krve. V obou terapeutických ramenech také došlo k významnému snížení procenta pacientů bez poklesu krevního tlaku během noci (pokles STK nejméně o 10 %).

Ve skupině s ramiprilem však bylo zjištěno také významné zvýšení průměrné hladiny HDL cholesterolu (z 1,30 na 1,35 mmol/l; p = 0,0390), významné snížení glykémie (ze 4,88 na 4,64 mmol/l; p = 0,0213), koncentrace hsCRP (ze 4,09 na 2,56 mg/l; p = 0,0053) a významný pokles SI (ze 7,72 na 7,40 m/s; p = 0,0009). U nebivololu nebyl po léčbě v těchto parametrech zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl.

Závěr

Autoři této studie poukazují na pleiotropní účinky ramiprilu, které by vedle snížení krevního tlaku mohly u mladých mužů s hypertenzí přispívat k většímu snížení kardiovaskulárních rizik v porovnání s nebivololem.

(zza)

Zdroj: Walczak-Galezewska M., Szulinska M., Miller-Kasprzak E. et al. The effect of nebivolol and ramipril on selected biochemical parameters, arterial stiffness, and circadian profile of blood pressure in young men with primary hypertension: a 12-week prospective randomized, open-label study trial. Medicine (Baltimore) 2018 Jul; 97 (30): e11717, doi: 10.1097/MD.0000000000011717.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se