Léčba diuretiky nebo kalciovými blokátory v kombinaci s blokátory receptorů pro angiotenzin II příznivě ovlivňuje diastolickou dysfunkci u hypertenzních pacientů

8. 6. 2016

Cílem studie EDEN2 bylo zjistit, zda kombinace blokátoru receptorů pro angiotenzin II (ARB) s hydrochlorothiazidem (HCT) nebo blokátorem kalciových kanálů (CCB) vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční u pacientů s hypertenzí a diastolickou dysfunkcí.

Úvod

Hypertenze zvyšuje riziko rozvoje myokardiální hypertrofie a fibrózy s následným zhoršením relaxace myokardu a vznikem diastolické dysfunkce levé komory srdeční. Ta je významným faktorem vzniku především srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (HFPEF). Jelikož konvenční léčba systolického srdečního selhání u pacientů s HFPEF nevede ke zlepšení prognózy, zachování diastolické funkce myokardu patří k zásadním cílům prevence a léčby HFPEF. V minulých studiích bylo prokázáno, že léčba antihypertenzivy vede ke zlepšení relaxace myokardu.

Metodika studie

Do studie EDEN2 bylo zařazeno 231 hypertenzních pacientů, kteří během 4týdenní léčby jakýmkoliv ARB nedosáhli optimální hodnoty krevního tlaku (TK). Nemocní byli randomizováni k léčbě fixní kombinací 50 mg losartanu s 12,5 mg HCT (n = 110) nebo ke kombinaci stávajícího ARB s 5 mg amlodipinu (n = 121). Po 24 týdnech sledování byla echokardiograficky hodnocena diastolická funkce levé komory. Primárním endpointem byla změna v časně diastolické rychlosti mitrálního anulu (e’, cm/s), známce diastolické dysfunkce. 

Výsledky

Po změně léčby na kombinační terapii došlo ke snížení TK v obou skupinách. Taktéž v obou skupinách se zvýšila hodnota e’ – ve skupině losartan/HCT o 0,52 cm/s, ve skupině ARB/amlodipin o 0,59 cm/s (p < 0,001 pro obě skupiny). Průměrný rozdíl mezi oběma skupinami činil –0,02 cm/s (95% CI –0,37 až 0,34 cm/s), což svědčí o podobné míře zlepšení relaxace levé komory v obou skupinách. Ve skupině losartan/HCT se významně zmenšil poměr rychlosti časného diastolického vtoku E k rychlosti e’ (E/e’) a poklesl index objemu levé síně, což odpovídá snížení plnicího tlaku levé komory srdeční.

Závěr

Kombinace losartanu s hydrochlorothiazidem, stejně jako kombinace ARB s amlodipinem, vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční a k ovlivnění diastolické dysfunkce myokardu. 

(kry)

Zdroj: Toh N., Ishii K., Kihara H. et al.; Effect of ARB/Diuretics on Diastolic Function in Patients with Hypertension 2 (EDEN2) trial investigators. Effect of diuretic or calcium-channel blocker plus angiotensin-receptor blocker on diastolic function in hypertensive patients. Circ J 2016 Jan 25; 80 (2): 426–434; doi: 10.1253/circj.CJ-15-0815.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se