Kombinace ramipril/amlodipin koriguje středně těžkou hypertenzi lépe než monoterapie ramiprilem

7. 5. 2016

Podávání ramiprilu snižuje u pacientů se středně těžkou hypertenzí tlak zpočátku rychleji, avšak použití kombinace ramiprilu s amlodipinem vede k výraznějšímu a stabilnějšímu poklesu tlaku.

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejvýznamnější příčinou morbidity a mortality. Důležitou roli zde hraje hypertenze a její komplikace. Není proto překvapující, že léky určené k terapii hypertenze patří k nejvíce předepisovaným léčivům vůbec. Mezi základní skupiny antihypertenziv patří inhibitory ACE, blokátory AT1, blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory a diuretika.

Design studie

Studie z roku 2004 zkoumala účinnost dlouhodobě působícího inhibitoru ACE ramiprilu na středně těžkou hypertenzi samostatně a v kombinaci s dihydropyridinovým blokátorem Ca2+ kanálů amlodipinem. Za středně těžkou hypertenzi či II. stadium hypertenze označujeme hodnoty krevního tlaku 160−179/100−109 mmHg.

60 pacientů ve věku 25−62 let s diagnostikovanou středně těžkou esenciální hypertenzí bylo rozděleno do dvou skupin. Jedna byla léčena 5 mg ramiprilu 1× denně, druhá kombinací 5 mg ramiprilu a 2,5 mg amlodipinu. Účastníkům studie byl jednou za dva týdny měřen krevní tlak a po 6 týdnech proběhlo vyhodnocení výsledků.

Výsledné snížení TK a nákladová efektivita

K poklesu krevního tlaku došlo v obou skupinách. Ve skupině léčené monoterapií došlo k rychlejšímu poklesu tlaku, avšak po 6 týdnech léčby byl pokles jednoznačně výraznější a stabilnější u nemocných léčených kombinací ramiprilu s amlodipinem. Průměrný pokles tlaku u pacientů na monoterapii představoval po 6 týdnech léčby 23,1 mmHg u systolického a 12,15 mmHg u diastolického TK, zatímco při užívání kombinační léčby klesl systolický tlak průměrně o 47,6 mmHg a diastolický o 18,1 mmHg.

Kombinace antihypertenziv se zároveň − při sledování poměru léčebného výsledku a ceny − ukázala být nákladově efektivnější.

Závěr

Tato studie je jednou z dlouhé řady prací, které se zabývají otázkou antihypertenziv a jejich kombinací. Současné guidelines pro léčbu hypertenze uvádějí, že při nedosažení cílové hodnoty krevního tlaku po měsíci monoterapie je namístě přistoupit k terapii kombinační. Kombinace ramiprilu s amlodipinem je v tomto případě jednou z možností, které se nabízejí. Pro zlepšení pacientova komfortu a adherence jsou tyto dvě látky k dispozici i ve formě fixní kombinace.

(luko)

Zdroje:
1. Khan A. A., Inayat M. Efficacy of monotherapy versus combination therapy in moderate hypertension. Pak Heart J 2004; 37 (1–2): 2–5.
2. James P. A., Oparil S., Carter B. L. et al. 2014 evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults. JAMA 2014 Feb 5; 311 (5): 507–520; doi: 10.1001/jama.2013.284427.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se