Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

10. 7. 2017

Vliv kombinace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů (DHP-CCB) na výskyt kardiovaskulárních příhod je nejasný, byť se jedná o účinnou kombinaci v léčbě hypertenze. Cílem post hoc analýzy studie HIJ-CREATE bylo porovnat incidenci závažných kardiovaskulárních událostí (MACE) u pacientů s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) léčených buď kombinací kandesartanu s amlodipinem, nebo kandesartanu s jiným DHP-CCB.

Subanalýza studie HIJ-CREATE

HIJ-CREATE byla multicentrická prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie, která porovnávala účinnost terapie s ARB kandesartanem se standardní léčbou bez ARB. Sledován byl výskyt MACE u 2049 hypertoniků s ICHS. Ve skupině s kandesartanem bylo při vstupu do studie celkem 335 pacientů léčeno DHP-CCB (170 dostávalo amlodipin a 165 jiný DHP-CCB). Právě tato skupina byla dále zkoumána v následující subanalýze. Autoři u pacientů léčených kandesartanem srovnávali dlouhodobý účinek amlodipinu a ostatních DHP-CCB na výskyt MACE. Volba DHP-CCB nebyla randomizována.

Výsledky

Medián doby sledování činil 3,9 roku. Léčba amlodipinem v kombinaci s kandesartanem snížila riziko MACE o 38 % (poměr rizik [HR] = 0,62; 95% interval spolehlivosti [95% CI] 0,41−0,94; p = 0,025) ve srovnání s pacienty léčenými jinými DHP-CCB a kandesartanem. Kombinace kandesartanu s amlodipinem byla nezávislým prediktorem sníženého rizika MACE.

Závěr

Výsledky této subanalýzy naznačují, že kombinace amlodipinu a kandesartanu je v redukci MACE u hypertenzních pacientů s ICHS výhodnější než kombinace s jiným DHP-CCB. Tyto závěry je ovšem potřeba ověřit většími prospektivními randomizovanými studiemi.

(epa)

Zdroj: Koyanagi R., Hagiwara N., Yamaguchi J. et al. HIJ-CREATE Investigators. Efficacy of the combination of amlodipine and candesartan in hypertensive patients with coronary artery disease: a subanalysis of the HIJ-CREATE study. J Cardiol 2013; 62 (4): 217−223, doi: 10.1016/j.jjcc.2013.04.004.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se