Kandesartan v kombinaci s hydrochlorothiazidem snižuje krevní tlak účinněji než vyšší dávka samotného sartanu

2. 6. 2016

Hypertenze je významným rizikovým faktorem mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Dosažení optimálních hodnot krevního tlaku (TK) nemusí být vždy zcela jednoduchou záležitostí. Cílem studie japonských autorů bylo srovnání antihypertenzního efektu fixní kombinace nižší dávky kandesartanu s hydrochlorothiazidem s monoterapií kandesartanem ve vyšší dávce.

Inzerce

Hypertenze je významným rizikovým faktorem mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Dosažení optimálních hodnot krevního tlaku (TK) nemusí být vždy zcela jednoduchou záležitostí. Cílem studie japonských autorů bylo srovnání antihypertenzního efektu fixní kombinace nižší dávky kandesartanu s hydrochlorothiazidem s monoterapií kandesartanem ve vyšší dávce.

Podle doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi z roku 2013 je léčbu hypertenze možno zahájit kterýmkoliv lékem ze skupiny inhibitorů ACE, sartanů, antagonistů kalcia, beta-blokátorů a diuretik. Metaanalýza více než 40 studií prokázala, že kombinace dvou léků z libovolných skupin antihypertenziv snižuje krevní tlak účinněji než zvyšování dávky jednoho léku a fixní kombinace antihypertenziv zároveň zvyšuje compliance pacientů.

Metodika studie

Cílem multicentrické randomizované prospektivní studie bylo zhodnocení hypotenzivního efektu a doby do dosažení maximálního antihypertenzního účinku fixní kombinace 8 mg kandesartanu / 6,25 mg hydrochlorothiazidu (kombinační terapie) jednou denně ve srovnání s navýšenou dávkou kandesartanu na 12 mg v monoterapii. Hodnocení krevního tlaku bylo prováděno jeho domácím měřením.

Do studie byli zařazeni pacienti s esenciální arteriální hypertenzí, u nichž léčba 8 mg kandesartanu nevedla k dosažení optimálního tlaku (systolický TK ≤ 135 mmHg). Tito pacienti byli randomizováni do dvou skupin: kombinační terapie (n = 103) a monoterapie (n = 103).

Výsledky

Po 8 týdnech sledování došlo ve skupině užívající kombinační terapii k poklesu ranního systolického TK o 11,4 ± 1,3 mmHg, zatímco u monoterapie o 7,8 ± 1,2 mmHg. Kombinační léčba vedla v porovnání s monoterapií vysokou dávkou kandesartanu k dodatečné redukci ranního systolického TK o 4 mmHg (95% konfidenční interval [CI] 0,8–7,2 mmHg; p = 0,01). Ve skupině s kombinační terapií došlo k maximálnímu poklesu ranního systolického TK o 9,4 mmHg (p < 0,0001) a doba dosažení maximálního antihypertenzního účinku činila 37,1 dne (p < 0,0001).

Léčebný režim s navýšením dávky kandesartanu v monoterapii vedl pouze k mírnému poklesu ranního TK a odhadovaný maximální pokles TK a odhadovaná doba k jeho dosažení nebyly statisticky významné (p > 0,02). Optimální hodnoty krevního tlaku (systolický TK < 135 mmHg) bylo u pacientů s kombinační léčbou hypertenze dosaženo významně častěji než u pacientů s monoterapií (52,4 vs. 30,1 %; p = 0,002).

Závěr

Fixní kombinace nižších dávek kandesartanu a hydrochlorothiazidu vede k výraznější redukci systolického krevního tlaku a rychlejšímu dosažení optimálního TK při domácím monitorování než zvýšení dávky samotného kandesartanu.

(kry)

Zdroje:
1. Hosaka M., Metoki H., Satoh M. et al.; J-HOME-CARD Study Group. Randomized trial comparing the velocities of the antihypertensive effects on home blood pressure of candesartan and candesartan with hydrochlorothiazide. Hypertens Res 2015 Oct; 38 (10): 701−707; doi: 10.1038/hr.2015.64.
2. Filipovský J., Widimský J. jr., Špinar J. Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi / Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu hypertenze z roku 2013. Připraven Českou společností pro hypertenzi / Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa 2014; 56: e494–e518. Dostupné na: www.kardio-cz.cz/data/upload/
Souhrn_Doporuceni_Evropske_spolecnosti_pro_hypertenzi_Evropske_kardiologicke_spolecnosti_pro_diagnostiku_a_lecbu_hypertenze_z_roku_2013.pdfŠtítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se