Je možné dosáhnout prodloužení a prohloubení antiproteinurického účinku ramiprilu?

24. 7. 2018

Ramipril je inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), který se používá mimo jiné k léčbě onemocnění ledvin (incipientní i manifestní diabetická nefropatie, manifestní glomerulární nediabetická nefropatie s proteinurií ≥ 3 g/den). Při podávání 1× denně je charakterizován poklesem farmakologické aktivity v následujících 24 hodinách po podání. Jaký dopad má tento pokles na antiproteinurický účinek, sledovala studie italských autorů.

Metodika a průběh studie

Účinnost ramiprilu na proteinurii byla hodnocena cross-over studií na 20 pacientech s renálním onemocněním, proteinurií a hypertenzí (glomerulární filtrace 50 ml/min, proteinurie < 3 g/den, krevní tlak 150/90 mmHg). Proteinurie byla stanovována v průběhu 24 hodin ze 3 po sobě následujících vzorků moči (vzorek ranní, odpolední a noční moči) nejprve před zahájením léčby, kdy nebyly užívány antiproteinurické léky, a poté po 10 dnech léčby 1 denní (ranní) dávkou ramiprilu 2,5 mg nebo 10 mg.

Výsledky

Při vstupu do studie se průměrná proteinurie mezi třemi vzorky signifikantně nelišila. Po 10denním podávání ramiprilu v dávce 2,5 mg/den byla patrná mírná redukce v průměrné denní proteinurii, ale bez signifikantních rozdílů mezi jednotlivými vzorky moči. Po léčbě ramiprilem v dávce 10 mg/den byly hodnoty proteinurie v odpoledním a nočním vzorku moči signifikantně nižší ve srovnání s hodnotami při vstupu do studie; proteinurie v průběhu noci byla signifikantně nižší než ranní hodnota.

Závěr

Při podávání 1× denně antiproteinurická aktivita ramiprilu v průběhu 24 hodin signifikantně klesá. Navýšení a/nebo rozdělení dávky by mohlo pomoci stabilizovat a maximalizovat antiproteinurický efekt ramiprilu.

(epa)

Zdroje:
1. Simeoni M., Cianfrone P., Comi N. et al. Is it feasible to improve the duration and the efficiency of ramipril anti-proteinuric response? G Ital Nefrol 2015 Jan-Feb; 32 (1), pii: gin/32.1.9.
2. SPC Tritace. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/search.phpŠtítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se