Inhibitor ACE a blokátor kalciového kanálu jsou moderní kombinací pro léčbu esenciální hypertenze

5. 4. 2016

Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko řady onemocnění včetně cévní mozkové příhody, chronické renální insuficience nebo infarktu myokardu. U mnoha pacientů pro zvládnutí hypertenze monoterapie nestačí, a je tak nutné léčiva kombinovat, ideálně formou fixní kombinace. Data pro použití perindoprilu a amlodipinu v tabletách s fixním dávkováním přinesla také letos publikovaná studie CONTROL.

V léčbě hypertenze platí již dobře zažité pravidlo, že pokud se nepovede dosáhnout dobré kontroly krevního tlaku při monoterapii, má být namísto eskalace dávky nasazena kombinace léčiv. Tento fakt byl v klinické praxi etablován po publikaci metaanalýzy dr. Walda v American Journal of Medicine v roce 2009. Z této práce mimo jiné vyplývá, že přidání druhého antihypertenziva vede k až 5× vyššímu účinku než maximalizace dávky prvního léku.

Dalším průlomem potom byla metaanalýza dr. Gupty uveřejněná v časopisu Hypertension v roce 2010. Tato práce porovnávala účinnost a compliance u volné a fixní kombinace antihypertenziv a shrnovala poznatky z patnácti jednotlivých klinických studií. Fixní kombinace byla spojena se signifikantně lepší compliance, pacienti měli po léčbě lepší výsledky a paradoxně i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Vybrat vhodnou kombinaci antihypertenziv zůstává i nadále výzvou. Slibně se podle recentní literatury jeví kombinace blokátoru kalciových kanálů (BKK) a inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), která navíc vykazuje nízkou srdeční a renální toxicitu. Observační multicentrická otevřená kohortová studie CONTROL zahrnula celkem 1996 pacientů s esenciální hypertenzí, z nichž někteří zároveň trpěli diabetem. Primárním sledovaným parametrem byl poměr nemocných, kteří v době ukončení studie po 12 týdnech užívání ACEi perindoprilu a BKK amlodipinu dosáhli kontroly krevního tlaku.

Normalizace jak systolického, tak diastolického krevního tlaku se povedlo dosáhnout u 93,3 % nemocných ze studijní kohorty. Lepší výsledky přitom vykazovali mladší nemocní, ženy a pacienti, kteří netrpěli diabetem. Ze subjektivního hlediska hodnotili jak pacienti, tak jejich lékaři účinnost amlodipinu a perindoprilu jako excelentní.

(ond)

Zdroje:
1. Abdelhady A., Khader S., Sinnuqrut S., Albow A. The efficacy of perindopril/amlodipine in reaching blood pressure targets: results of the CONTROL study. Clin Drug Investig 2016 Jan 30; doi: 10.1007/s40261-015-0370-y [Epub ahead of print].
2. Gupta A. K., Arshad S., Poulter N. R. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents a meta-analysis. Hypertension 2010; 55 (2): 399−407; doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.139816.
3. Wald D. S., Law M., Morris J. K., Bestwick J. P., Wald N. J. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122 (3): 290−300; doi: 10.1016/j.amjmed.2008.09.038.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se