Fixní kombinace v terapii arteriální hypertenze u pacientů s velmi vysokým KV rizikem

2. 10. 2019

Kvalita antihypertenzní terapie významně ovlivňuje kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Účinná farmakoterapie znamená kromě dosažení cílových hodnot tlaku krve také snížení rizika kardiovaskulárních příhod. Prezentovaná studie proto hodnotila účinnost a snášenlivost fixní kombinace amlodipinu a ramiprilu u pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Úvod

Fixní kombinace léčiv zvyšují adherenci pacientů k farmakoterapii. Spojení inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilu a blokátoru kalciových kanálů (BKK) amlodipinu patří mezi základní kombinace antihypertenziv. Vykazuje synergický farmakodynamický efekt a vyšší toleranci v důsledku nižšího výskytu nežádoucích účinků než v případě monoterapie jednotlivými léky.

Metodika a průběh studie

V první části studie byla hodnocena data z reálné klinické praxe u 255 ambulantně léčených pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS) a koronární stentáže. Druhou část klinického výzkumu představovala otevřená prospektivní studie, které se zúčastnilo 69 pacientů starších 18 let s anamnézou AKS, u nichž nebylo dosaženo cílových hodnot tlaku krve pomocí volné kombinace antihypertenziv a kteří byli indikovaní k terapii fixní kombinací amlodipinu a ramiprilu.

Klinická účinnost terapie byla hodnocena pomocí self-monitoringu tlaku krve (TK) v domácím prostředí, měření TK v ordinaci lékaře a pomocí ambulantního monitorování TK (ABPM). Adherence k léčbě byla posouzena pomocí Moriského-Greenova testu. Všechna měření byla provedena při vstupu do studie a po 4 a 12 týdnech léčby. Pacientům byla titrována antihypertenzní medikace v závislosti na hodnotách TK v dávkách 5/5 mg, 5/10 mg, 10/5 mg a 10/10 mg 1× denně.

Výsledky

Bylo zjištěno, že 42 % pacientů neužívalo pravidelně předchozí antihypertenzní medikaci a arteriální hypertenze byla v jejich případě považována za falešně refrakterní. Nicméně již po 4 týdnech terapie fixní kombinací ramiprilu a amlodipinu bylo pozorováno významné snížení TK při měření v ordinaci lékaře. U 54,9 % pacientů bylo dosaženo cílových hodnot TK, které se podařilo udržet až do 12. týdne terapie spolu s normalizací denní a noční variability tlaku krve. Celkem 78 % pacientů dodržovalo léčebný režim stanovený lékařem. V průběhu studie nebyly zaznamenány žádné nežádoucí příhody.

Závěr

Z výsledků prezentované studie vyplývá, že fixní kombinace ramiprilu a amlodipinu je účinnou terapeutickou volbou v korekci arteriální hypertenze u pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem. Ve studii byla pozorována vysoká adherence k této léčbě, kterou navíc neprovázel výskyt nežádoucích příhod.

(holi)

Zdroj: Korennova O. Y., Podolnaya S. P., Prihodka E. P. et al. Antihypertensive efficacy of fixed combination of amlodipine and ramipril in patients with arterial hypertension and very high cardiovascular risk. Ration Pharmacother Cardiol 2018; 14 (6): 840–845, doi: 10.20996/1819-6446-2018-14-6-840-845.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se