Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

23. 4. 2017

Fixní kombinace ramipril + amlodipin vedla během 4 měsíců k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) u 70 % diabetiků s hypertenzí, u nichž se nepodařilo kompenzovat TK při předchozí léčbě. Tyto výsledky přinesla nedávno publikovaná maďarská observační studie.

Úvod

Kombinace inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů kalciových kanálů (BKK) je doporučovaným a úspěšným terapeutickým postupem při snižování TK. Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost fixní kombinace ramiprilu a amlodipinu u diabetiků s hypertenzí.

Design studie a sledovaná populace

Do prospektivní otevřené studie fáze IV bylo zahrnuto 1276 pacientů s mírnou (40 %) až středně závažnou hypertenzí (60 %) ze studie RAMONA, kteří měli současně diabetes 2. typu a u nichž nebylo při předchozí antihypertenzní léčbě dosaženo kompenzace TK. Předchozí antihypertenzní léčba zahrnovala beta-blokátory (59 %), BKK (46 %), ACEi (36 %), diuretika (31 %), sartany (12 %), alfa-agonisty (8 %) a centrálně působící antihypertenziva (7 %). Průměrný věk zařazených pacientů činil 64 let, 55 % tvořili muži. Přes 98 % pacientů mělo ještě další kardiovaskulární rizikový faktor (dyslipidémii, kouření, obezitu, pozitivní rodinnou anamnézu, hyperurikémii).

Pacienti užívali po dobu 4 měsíců fixní kombinaci ramiprilu a amlodipinu s možností titrace dávky podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Cílová hodnota TK byla stanovena na < 140/85 mmHg. TK byl vždy určen na základě 2 měření s 2minutovým odstupem. Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s dosažením cílové hodnoty TK. Sekundární sledované parametry zahrnovaly další metabolické účinky a bezpečnost podávané léčby.

Výsledky

Na konci studie byla kombinace ramipril + amlodipin podávána v dávkách 5/5 mg (u 28 % pacientů), 5/10 mg (5 %), 10/5 mg (29 %) nebo 10/10 mg (38 %). Cílové hodnoty TK bylo po 4 měsících dosaženo celkem u 69,8 % pacientů. Při podávání této léčby popisují autoři snížení celkového cholesterolu (z 5,5 na 5,2 mmol/l), LDL cholesterolu (z 3,2 na 3,0 mmol/l), triglyceridů (z 2,20 na 1,97 mmol/l), glykémie nalačno (ze 7,2 na 6,7 mmol/l) a HbA1c (ze 7,9 na 7,6 %), neuvádějí však průvodní farmakoterapii. Léčba fixní kombinací ramipril + amlodipin byla dobře tolerována.

(zza)

Zdroj: Simonyi G. Benefits of fixed dose combination of ramipril/amlodipine in hypertensive diabetic patients: a subgroup analysis of RAMONA trial. Chin Med J 2016 May 20; 129 (10): 1224–1228.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se