Fixní kombinace perindopril/amlodipin zvyšuje antihypertenzní efekt a snášenlivost terapie

4. 10. 2016

Perindopril i amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. K dostatečné kontrole hladiny tlaku krve je přitom zapotřebí stále častěji užívat kombinovanou terapii. Nedávno publikovaná studie potvrzuje, že fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu zvyšuje antihypertenzní efekt i tolerabilitu léčby oproti volné kombinaci těchto léčiv.

Úvod

Ačkoliv je v současné době fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu schválená k terapii hypertenze a snižování kardiovaskulárních rizik, dosud nebyl proveden výzkum, který by porovnával účinnost a tolerabilitu fixní kombinace oproti volné kombinaci obou léčiv. Cílem této studie bylo zjištění, zda přechod z volné kombinace na fixní kombinaci zvyšuje účinnost a tolerabilitu terapie.

Metodika analýzy

Slovenští výzkumníci provedli dílčí analýzu již dříve publikované studie SYMBIO. Zaměřili se na 335 pacientů, kteří během výzkumu přešli z volné kombinace amlodipinu a perindoprilu na fixní kombinaci o ekvivalentní dávce. Ve studii SYMBIO byla povolena konkomitantní antihypertenzní terapie, která však po celou dobu výzkumu zůstala nezměněna. Tlak krve byl změřen na počátku studie a poté po 1 a 3 měsících. Cílem výzkumu bylo snížení tlaku krve pod 140/90 mmHg nebo pod 130/80 mmHg u jedinců trpících diabetem 2. typu nebo s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Výsledky

V porovnání s výchozími hodnotami došlo při terapii fixní kombinací k signifikantnímu poklesu tlaku krve po 1 a 3 měsících. Průměrné změny oproti výchozím hodnotám činily –15,6 ± 14,3 / –7,7 ± 9,1 mmHg po měsíci (p < 0,0001) a –23,3 ± 16,4 / –11,3 ± 9,8 mmHg po 3 měsících (p < 0,0001). Procento pacientů, kteří dosáhli cílového tlaku krve, se zvýšilo ze 16 % na počátku studie na 50,6 % po prvním měsíci a na 75,9 % po 3 měsících. Incidence kotníkových otoků se snížila z výchozích 14,9 % na 9,9 % po měsíci a na 5,4 % po 3 měsících terapie. Relativní pokles rizika pro kotníkové otoky tak činil –37,5 % v prvním měsíci (p < 0,001) a –57,2 % po 3 měsících (p < 0,001).

Závěr

Výsledky studie potvrzují, že přechod z volné kombinace amlodipinu a perindoprilu na kombinaci fixní zvyšuje antihypertenzní účinnost i snášenlivost léčby.

(holi)

Zdroj: Hatalová K., Pella D., Šidlo R., Hatala R. Switching from a free association of perindopril/amlodipine to a fixed-dose combination: increased antihypertensive efficacy and tolerability. Clin Drug Investig 2016; 36 (7): 591−598; doi: 10.1007/s40261-016-0404-0.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se