Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

4. 7. 2017

Studie ELIZA publikovaná v roce 2013 porovnávala účinnost fixní kombinace antihypertenziv losartan/hydrochlorothiazid oproti fixní kombinaci bisoprolol/hydrochlorothiazid u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzí.

Úvod

Podle nejnovějších doporučení by pacienti s hypertenzí s hodnotami tlaku ≥ 160/100 mmHg měli být iniciálně léčeni kombinací antihypertenziv. Tento postup má totiž několik výhod. Zhruba u dvou třetin pacientů se díky kombinované farmakoterapii podaří dosáhnout cílových hodnot tlaku krve, doba potřebná k dosažení cílových hodnot tlaku krve je redukována a rozvoj nežádoucích účinků je méně pravděpodobný díky nižším dávkám léků se synergickým účinkem. Adherence k terapii se navíc zvyšuje, a to zejména při použití fixní kombinace antihypertenziv.

Jednu z nejslibnějších kombinací představují antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, mezi něž se řadí kombinace losartanu a hydrochlorothiazidu. Pozitivní účinek této kombinace prokázala řada předchozích studií, její účinnost porovnávala i klinická studie ELIZA.

Metodika studie

Celkem 59 pacientů z 60 bylo náhodně rozděleno do 2 skupin. Průměrná počáteční hodnota tlaku krve činila 173,3 ± 1,7 / 98,4 ± 1,2 mmHg. První skupina (n = 32) podstoupila terapii fixní kombinací losartanu (100 mg) a hydrochlorothiazidu (25 mg). Druhá skupina (n = 27) podstoupila terapii fixní kombinací bisoprololu (10 mg) a hydrochlorothiazidu (25 mg). Do terapie byl přidán amlodipin v dávce 5 a 10 mg, pokud nebylo dosaženo cílových hodnot tlaku krve po 1. měsíci terapie. Doxazosin v dávce 2–4 mg byl do terapie přidán, jestliže se cílových hodnot nepodařilo dosáhnout ve 3. měsíci terapie.

Na počátku a po 6 měsících terapie byly změřeny hodnoty BMI, bylo provedeno ambulantní a 24hodinové měření tlaku krve, rychlosti pulzové vlny, neinvazivního centrálního systolického tlaku krve a augmentačního indexu (AIx) a dále bylo provedeno laboratorní vyšetření a zhodnocení elektrokardiogramu.

Výsledky studie

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid byla stejně efektivní jako kombinace bisoprolol/hydrochlorothiazid ve snižování ambulantního a 24hodinového tlaku krve. V první skupině se cílových hodnot při ambulantním měření podařilo po 6 měsících terapie dosáhnout u 96,9 % pacientů, ve druhé skupině u 92,6 %. Cílových hodnot při 24hodinovém měření se podařilo dosáhnout u 75 %, respektive 66,7 % pacientů.

Efektivní terapie tlaku krve vedla k významnému snížení centrálního systolického tlaku krve. Tento efekt byl signifikantně výraznější (p < 0,05) ve skupině léčené losartanem a hydrochlorothiazidem (− 23,0 ± 2,3 mmHg) v porovnání se skupinou léčenou bisoprololem a hydrochlorothiazidem (− 15,4 ± 2,9 mmHg) navzdory stejnému snížení hodnot brachiálního tlaku krve.

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid významně neovlivnila arteriální tuhost, ale kombinace bisoprolol/hydrochlorothiazid byla spojena se zvýšením AIx. Snížení srdeční frekvence v případě terapie bisoprololem a hydrochlorothiazidem bylo spojeno s vyšším centrálním systolickým tlakem krve a AIx.

Závěr

Obě terapeutické modality efektivně snižují hodnoty tlaku krve. Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid však v porovnání s kombinací bisoprolol/hydrochlorothiazid signifikantně snižuje hodnoty centrálního systolického tlaku krve a má pozitivnější vliv na rychlost pulzové vlny bez negativního efektu snížení srdeční frekvence na AIx a centrální systolický tlak krve.

(holi)

Zdroj: Radchenko G. D., Sirenko Y. M., Kushnir S. M. et al. Comparative effectiveness of a fixed-dose combination of losartan + HCTZ versus bisoprolol + HCTZ in patients with moderate-to-severe hypertension: results of the 6-month ELIZA trial. Vasc Health Risk Manag 2013; 9: 535–549, doi: 10.2147/VHRM.S44568.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se