Fixní kombinace antihypertenziv vede k významně vyšší adherenci k léčbě než současné užívání dvou samostatných přípravků

6. 5. 2016

Dostatečná kontrola hypertenze často vyžaduje podávání kombinace léčiv. Rozsáhlá maďarská studie zjišťovala, jaký vliv na riziko přerušení léčby u pacientů s hypertenzí má podávání fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem v porovnání s užíváním dvou samostatných přípravků obsahujících tyto látky.

Do studie byli z národní databáze vybráni pacienti s hypertenzí, kteří si v průběhu 1 roku (mezi říjnem 2012 a zářím 2013) vyzvedli poprvé předepsaný přípravek obsahující fixní kombinaci ramiprilu s amlodipinem nebo dva přípravky obsahující tyto látky. Podmínkou zařazení do analýzy bylo, aby pacienti v průběhu předchozího roku neužívali tuto či podobnou kombinaci látek určených pro léčbu hypertenze.

Výrazný rozdíl v perzistenci

Celkem bylo do studie zařazeno 20 096 pacientů užívajících fixní kombinaci ramiprilu s amlodipinem a 10 449 pacientů, kterým byly pro kombinované užívání předepsány tyto látky ve formě dvou samostatných přípravků. Účastníci studie byli sledováni po dobu jednoho roku. Ve skupině pacientů užívajících kombinaci jednotlivých farmak byla míra perzistence 34 %, ve skupině s fixní kombinací to bylo 54 %. Četnost předčasného ukončení léčby tedy byla ve skupině užívající kombinaci dvou samostatných přípravků v porovnání s fixní kombinací téměř dvakrát vyšší (HR = 1,94; p < 0,001).

Závěr

Studie demonstrovala vysoký terapeutický přínos fixní kombinace ramiprilu a amlodipinu v porovnání s kombinovaným užíváním těchto látek ve formě dvou samostatných přípravků. Nedostatečná adherence vede k variabilitě odpovědi na léčivo a výrazně snižuje jeho terapeutický efekt. Neadekvátně kontrolovaná hypertenze je významným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Signifikantně vyšší perzistence, která byla pozorována u pacientů užívajících fixní kombinaci látek, tedy může hrát důležitou roli v míře snižování kardiovaskulárního rizika.

(blu)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T. Medication adherence with the fixed combination of ramipril and amlodipine. Orv Hetil 2014 Nov 23; 155 (47): 1882−1888; doi: 10.1556/OH.2014.30037.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se