Adherence pacientů k medikamentózní léčbě hypertenze

5. 5. 2016

V terapii hypertenze lze použít fixní kombinace antihypertenziv. Maďarská studie publikovaná v lednu 2016 se zabývala adherencí pacientů k těmto kombinacím léčiv.

Důležitost terapie hypertenze

Hypertenze je závažný rizikový faktor, který zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, způsobuje akceleraci aterosklerózy a při neadekvátní terapii hrozí závažné komplikace − například krvácení do CNS. Byla provedena řada studií, jejichž cílem bylo zjistit, jaké procento pacientů je správně léčeno a zda je jejich krevní tlak adekvátně korigován.

Výsledky studií ukázaly, že hypertenze je v populaci značně poddiagnostikována. Z diagnostikovaných pacientů nebyli někteří léčeni vůbec a z léčených bylo jen nízké procento léčeno dostatečně, a tedy adekvátně kompenzováno. Tato zjištění ukazují, že ani existence účinné léčby není zárukou dobrých klinických výsledků. Velmi důležitá je také spolupráce pacienta a jeho adherence k léčbě. 

Adherence k fixním kombinacím léčiv

Maďarská retrospektivní studie z roku 2016 porovnává u pacientů s hypertenzí adherenci k léčbě při užívání fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem nebo lisinoprilu s amlodipinem. Autoři v rozsáhlé databázi vyhledali pacienty, kterým byly tyto kombinace léků předepsány v období od října 2012 do konce září 2013. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří v předchozím roce neužívali léčivo se stejnou nebo podobnou účinnou látkou. 

Do studie bylo na počátku zařazeno více než 10 tisíc pacientů, kteří užívali kombinaci ramiprilu s amlodipinem, a více než 20 tisíc pacientů léčených kombinací lisinoprilu s amlodipinem. Bylo zjištěno, že v průběhu sledování trvajícího jeden rok byla průměrná délka kontinuálního užívání léku (perzistence s léčbou) u kombinace ramipril + amlodipin 271 dní, zatímco u kombinace lisinopril + amlodipin pouze 211 dní. Jednoroční perzistence dosáhlo 54 % pacientů užívajících ramipril + amlodipin a 36 % pacientů užívajících lisinopril + amlodipin. Statisticky významnější adherenci k léčbě tedy vykazovali pacienti s hypertenzí léčení fixní kombinací amlodipinu s ramiprilem.

(idav)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T. Ramipril plus amlodipine and lisinopril plus amlodipine fixed dose combinations and patient’s adherence. Orv Hetil 2016 Jan; 157 (1): 30−34.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se