Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

23. 4. 2017

Při léčbě hypertenze je jako u všech dlouhodobých terapií nezbytná dobrá spolupráce pacienta. Pro dostatečnou kontrolu krevního tlaku je někdy nutné použít kombinaci antihypertenziv. Podle doporučených postupů European Society of Hypertension (ESH) a European Society of Cardiology (ESC) je doporučeno upřednostnit fixní kombinace látek, jejichž podávání vede u pacientů k lepší adherenci k léčbě.

Inzerce

Úvod

Cílem maďarské studie publikované v Journal of International Medical Research bylo porovnat adherenci k léčbě v průběhu jednoho roku u dvou fixních kombinací antihypertenziv: ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem.

Metodika studie

Data v této retrospektivní studii byla získána z celostátní maďarské databáze zdravotních pojištěnců. Do analýzy byli zařazeni dosud neléčení nemocní s hypertenzí, kterým byla jako iniciální léčba předepsána fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem nebo ramiprilu s hydrochlorothiazidem. Ze studie byli vyloučeni pacienti, kteří v průběhu předchozího roku některou z testovaných látek užívali. Byli sledováni po dobu 14 měsíců od vydání prvního receptu. Každý měsíc bylo zaznamenáno procento pacientů pokračujících v léčbě. Za přerušení léčby bylo považováno, pokud si dotyčný nevyzvedl recept po dobu ≥ 60 dní.

Výsledky

Dva měsíce od začátku léčby skončilo s užíváním přípravku 42 % pacientů, kterým byla předepsána fixní kombinace ramiprilu s hydrochlorothiazidem (n = 28 800), a 0 % pacientů léčených fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem (n = 10 295). Po jednom roce byla ve skupině ramipril + hydrochlorothiazid adherence k léčbě 29 % a ve skupině ramipril + amlodipin 54 %. Poměr rizik pro ukončení léčby kombinací ramiprilu s hydrochlorothiazidem proti kombinaci ramiprilu s amlodipinem činil 2,318 (95% CI 2,246−2,392).

Závěr

K léčbě fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem měli pacienti s hypertenzí v průběhu jednoho roku významně vyšší adherenci než k fixní kombinaci ramiprilu s hydrochlorothiazidem.

(blu)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T., Alföldi S., Farsang C. Ramipril + amlodipine and ramipril + hydrochlorothiazide fixed-dose combinations in relation to patient adherence. J Int Med Res 2016; 44 (5): 1087–1091, doi: 10.1177/0300060516645004.Štítky
Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Fixní kombinace a možnosti léčby pro dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s dyslipidémií
Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., prof. MUDr. Jindřich Špinar, M.D., FESC

Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se