Výsledky klinického sledování použití přípravku ExAller

15. 8. 2021

Inovativní metodu eliminace roztočových alergenů z lůžkovin představuje užití přípravku ExAller – 100% přírodního feromonového roztoku ve formě spreje. Nastříká se na prostěradlo, které pak stačí díky přilákání roztočů pouze vyprat v pračce. Následující článek shrnuje výsledky jeho aplikace v praxi.

Metodika klinického sledování

Klinické sledování přípravku ExAller proběhlo mezi květnem a prosincem roku 2020. V rámci 5 alergologických pracovišť v Česku se do studie zapojilo celkem 45 pacientů ve věku 5−57 let (21 žen a 24 mužů; 26 osob starších 18 let) s alergií na roztoče. Během sledování užívali stávající léčbu určenou ošetřujícím lékařem, jejich matrace byly navíc opakovaně ošetřeny přípravkem ExAller.

Využity byly 2 metody hodnocení. První metodou bylo ranní měření vrcholu výdechové průtokové rychlosti (PEF) pomocí peak flow metru – při vstupním vyšetření u ošetřujícího lékaře a následně po 1., 2. a 3. aplikaci přípravku ExAller. Druhou metodou byl sběr dat týkajících se závažnosti symptomů alergie. V rámci studie byly hodnoceny tyto alergické projevy: kašel, sípání, dušnost, kýchání, sekrece z nosu, pocit ucpaného nosu, svědění, podráždění a slzení očí, febrilie, pocit škrábání v krku, pruritus, exantém a erytém. První hodnocení bylo opět provedeno lékařem při vstupním vyšetření, následně jej pacienti prováděli sami formou záznamu do formuláře, a to vždy ráno po 1., 2. a 3. aplikaci přípravku. Projevy alergie byly hodnoceny na stupnici od 0 do 3, kde: 0 = bez projevů, 1 = lehčí projevy, 2 = středně těžké projevy, 3 = vážné projevy.

Výsledky

Během sledování nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky spojené s aplikací přípravku ExAller, stejně tak febrilii nezaznamenal žádný z pacientů. Po 3. aplikaci přípravku bylo zjištěno navýšení průměrné PEF naměřené peak flow metrem o 9 % oproti průměrné hodnotě naměřené při vstupním vyšetření.

Na základě analýzy dat z formulářů bylo dle kumulativního součtu míry závažnosti příznaků identifikováno 5 alergických projevů, kterými pacienti trpěli nejvíce: pocit ucpaného nosu, kýchání, sekrece z nosu, svědění a slzení očí. U všech těchto symptomů došlo během používání přípravku ExAller k signifikantnímu snížení míry závažnosti. Řada pacientů, kteří při vstupním vyšetření hodnotili projevy alergie jako závažné/středně těžké, je po 3. aplikaci identifikovala jako lehčí, případně byli zcela bez projevů. Míru zlepšení těchto projevů po 3. aplikaci přípravku (W3) v porovnání se vstupním vyšetřením (W0) shrnují následující tabulky.

Tab. 1  Kýchání

Závažnost projevů Kýchání W0 Kýchání W3
Vážné 18 % 0 %
Středně těžké 33 % 4 %
Lehčí 27 % 56 %
Bez projevů 22 % 40 %

Tab. 2  Pocit ucpaného nosu

Závažnost projevů Pocit ucpaného nosu W0 Pocit ucpaného nosu W3
Vážné 24 % 0 %
Středně těžké 22 % 2 %
Lehčí 29 % 60 %
Bez projevů 24 % 38 %

Tab. 3  Sekrece z nosu

Závažnost projevů Sekrece z nosu W0 Sekrece z nosu W3
Vážné 7 % 0 %
Středně těžké 38 % 11 %
Lehčí 38 % 56 %
Bez projevů 18 % 33 %

Tab. 4  Svědění očí

Závažnost projevů Svědění očí W0 Svědění očí W3
Vážné 0 % 2 %
Středně těžké 29 % 0 %
Lehčí 27 % 16 %
Bez projevů 44 % 82 %

Tab. 5  Slzení očí

Závažnost projevů Slzení očí W0 Slzení očí W3
Vážné 0 % 0 %
Středně těžké 24 % 0 %
Lehčí 22 % 11 %
Bez projevů 53 % 89 %

Zlepšení bylo pozorováno i v rámci těchto alergických projevů: kašel, podráždění očí, dušnost, sípání, pocit škrábání v krku, exantém a erytém.

Závěr

Výsledky klinického sledování potvrzují, že po 3. aplikaci přípravku ExAller určeného k eliminaci roztočů domácího prachu z lůžkovin dochází u pacientů s alergií na roztoče k signifikantnímu zmírnění alergických symptomů.

(mafi)

Zdroje:Štítky
Alergologie a imunologie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se