Je expozice roztočovým alergenům v mateřském mléce či domácím prachu rizikovým faktorem astmatu a alergie v dětství?

12. 9. 2022

K vystavení roztočovým alergenům dochází v raném věku jak z mateřského mléka, tak z domácího prachu (zejména lůžkovin). Níže prezentovaná studie zkoumala vliv expozice dominantnímu roztočovému alergenu Der p 1 na hladinu sérových imunoglobulinů E (IgE) a rozvoj průduškového astmatu v dětství.

Metodika studie a sledovaná populace

Studie se účastnilo 249 matek (průměrný věk 31,1 roku) s dětmi (51 % chlapců) kojenými průměrně po dobu 30 týdnů. U 40 matek (16 %) bylo diagnostikováno asthma bronchiale, u 95 (39 %) roztočová alergie. Ve věku dětí 3 měsíce, 1 rok a následně každých 12 měsíců až do 8. narozenin a poté v 11, 14 a 17 letech byl vyplňován dotazník se zaměřením na diagnostiku, klinické příznaky a případnou terapii průduškového astmatu. Ve věku 1 roku a 4, 8, 12 a 16 let byly provedeny krevní odběry se stanovením hladin celkových a specifických IgE v séru, přičemž za senzibilizaci na alergen Der p 1 byla považována hladina specifických IgE ≥ 0,35 kU/l. Dále byly analyzovány vzorky mateřského mléka a domácího prachu z matrací kojenců ve 3. měsíci života s cílem zjistit koncentraci alergenu Der p 1.

Výsledná zjištění

Alergen Der p 1 byl detekován ve 36 % vzorků mateřského mléka (průměrná koncentrace 174 pg/ml) a 41 % vzorků prachu z dětských matrací (průměrná koncentrace 1165 ng na 1 g prachu). Expozice Der p 1 cestou mateřského mléka byla spojena se zvýšeným rizikem vysoké hladiny sérových IgE (> 150 kU/ml) v dětství ve srovnání s kojenci konzumujícími mateřské mléko s nedetekovatelnými hladinami Der p 1 (poměr šancí [OR] 1,83; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,05–3,20; p = 0,029). Naopak nebyla zjištěna souvislost vystavení tomuto alergenu v prachu z lůžkovin s vysokými sérovými hladinami IgE v dětství. Autoři nepozorovali zvýšené riziko astmatu a senzibilizace na Der p 1 podle expozice roztočovému alergenu v mateřském mléce a domácím prachu z matrací.

Závěr

Vystavení roztočovému alergenu Der p 1 v mateřském mléce souviselo s vysokými sérovými hladinami IgE v raném dětství, zatímco expozice prostřednictvím domácího prachu z matrací nikoliv. Přestože není pochyb o tom, že kojení hraje významnou roli ve fyziologickém vývoji imunitního systému kojenců, zůstává otázka jeho přesné role v etiopatogenezi alergií u dětí nezodpovězená.

(mafi)Štítky
Alergologie a imunologie Mikrobiologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se