Alergie na roztoče domácího prachu a riziko respirační poruchy ve spánku

29. 10. 2021

Newyorští autoři ve své recentně publikované retrospektivní analýze ověřovali hypotézu, že osoby s alergickou rýmou vyvolanou alergií na roztoče domácího prachu mají zvýšené riziko poruchy dýchání během REM fáze spánku, a to na základě objektivního zhodnocení pomocí polysomnografie.

Metodika analýzy a hodnocená populace

Analyzována byla data 100 osob (54 mužů a 46 žen), z nichž 46 mělo pozitivní výsledek testu alergie na roztoče domácího prachu. Jedinci bez alergie na roztoče byli v průměru významně starší než ti s alergií (55 vs. 46 let). Průměrný body mass index (BMI) činil 30,5 kg/m2 u osob bez alergie na roztoče a 28,4 kg/m2 u alergiků. Arteriální hypertenzi mělo 48,5 % pacientů bez alergie na roztoče a 40,4 % s touto alergií. Celkem 20 pacientů vykázalo citlivost na jiné alergeny.

Všichni pacienti podstoupili polysomnografii s výpočtem indexu respirační poruchy (RDI) a indexu apnoe/hypopnoe (AHI), a to během REM fáze spánku i v průběhu celé noci. RDI zahrnuje výskyt apnoe (definované jako zástava dechu nebo > 90% pokles vrcholové rychlosti proudu nadechovaného vzduchu trvající nejméně 10 s), hypopnoe (definované jako > 30% pokles vrcholové rychlosti proudu nadechovaného vzduchu trvající nejméně 10 s, který vede k > 3% snížení saturace kyslíkem) a příhod probuzení spojených s respiračním úsilím (RERA – respiratory effort related arousal). RDI během REM spánku byl vyjádřen jako počet příhod za hodinu. Za normu je považována hodnota 0–4,9, za mírnou poruchu hodnota 5–14,9, za střední poruchu hodnota 15–29,9 a za těžkou poruchu hodnota ≥ 30. AHI zahrnuje pouze výskyt apnoe a hypopnoe. K posouzení vztahu mezi přítomností alergie a parametry naměřenými během polysomnografie byla použita logistická regresní analýza s úpravou na potenciální zavádějící faktory.


Výsledná zjištění

Pravděpodobnost výskytu středně těžké/těžké respirační poruchy během REM spánku, definované jako RDI ≥ 15 příhod/hod (REM-RDI), byla významně vyšší u osob s alergií na roztoče domácího prachu (poměr šancí [OR] 4,29; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,26–14,62). Podobná souvislost byla zjištěna i z hlediska výskytu apnoe/hypopnoe během REM spánku (REM-AHI) (OR 3,98; 95% CI 1,08–14,68).

Nezávislým prediktorem střední/těžké REM-RDI i REM-AHI byla dále hodnota BMI. U pacientů citlivých na jiné alergeny nebyl v porovnání s osobami bez alergie zjištěn z hlediska REM-RDI významný rozdíl. Větší riziko REM-RDI ≥ 30/hod bylo zjištěno i při porovnání osob s alergií na roztoče domácího prachu a osob zcela bez alergie.

Závěr

Tato práce ukázala významnou souvislost mezi alergií na roztoče domácího prachu a poruchami dýchání ve spánku v podobě zvýšeného výskytu příhod apnoe, hypopnoe a probuzení spojených s respiračním úsilím během REM fáze spánku. To poukazuje nejen na nedostatečně léčené poruchy spánku u pacientů s alergickou rýmou, ale také na potřebu zvážit vyšetření alergie na roztoče domácího prachu u pacientů s poruchami spánku. Současně je vhodné i domácí ošetření matrace přípravkem proti roztočům. 

(zza)

Zdroj: Berson S. R., Klimczak J. A., Prezio E. A., Abraham M. T. House dust mite related allergic rhinitis and REM sleep disturbances. Am J Otolaryngol 2020; 41 (6): 102709, doi: 10.1016/j.amjoto.2020.102709.Štítky
Alergologie a imunologie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se