Využití bilastinu v pediatrii − cesta ke zlepšení soustředěnosti a výkonnosti malých alergiků

1. 10. 2020

V léčbě alergických onemocnění nejen u dětí jsou bezpečnost, dobrá snášenlivost, jednoduché dávkovací schéma a nesedativní působení základními požadavky na podávané léky. Sedativní vedlejší účinky léčby totiž mají negativní dopad na spánkový režim a následně i výkonnost dětí ve škole. Evropské odborné společnosti doporučují v léčbě dětí užívat moderní antihistaminika 2. generace. Studie potvrzují, že k lékům 1. volby by měl patřit bilastin, který uvedené nároky splňuje.

Indikace bilastinu v pediatrii

Dle aktuálního SPC lze bilastin (Xados 10 mg tablety dispergovatelné v ústech) v ČR indikovat u dětí od 6 let věku s tělesnou hmotností alespoň 20 kg, a to v případě:

  • alergické rinokojunktivitidy (sezónní alergické rinitidy i celoroční alergické rinitidy);
  • urtikarie.

Dávkování a způsob užití u dětí

  • Bilastin se u dětí ve věku 6−11 let (s tělesnou hmotností alespoň 20 kg) podává v dávce 10 mg 1× denně.
  • Tablety lze užít 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po něm.
  • Bilastin by neměl být podáván současně s ovocnými, zejména grapefruitovými šťávami (v případě jejich užití by měl být podán v odstupu alespoň 2 hodin).
  • Délka léčby závisí na typu, délce trvání a průběhu obtíží, může být přerušovaná i nepřetržitá, dle frekvence vystavení alergenu.

Zklidnění kůže až na 24 hodin

Bilastin je zástupcem antihistaminik 2. generace se selektivním účinkem na periferní receptory H1. Nevykazuje téměř žádnou afinitu k centrálním muskarinovým receptorům. Po jeho podání dochází k inhibici kožních reakcí navozených histaminem (zarudnutí, otok) po dobu až 24 hodin. 

Preference a doporučení evropských odborných společností pro léčbu dětských pacientů

Na základě usnesení EAACI/GA2LEN/EDF/WAO (European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Global Asthma and Allergy European Network, European Dermatology Forum, World Allergy Organization) byla v lednu roku 2018 vydána aktualizace guidelines pro terapii urtiky. Dle tohoto doporučení jsou v léčbě urtiky u dětí jednoznačně preferována moderní antihistaminika 2. generace před antihistaminiky 1. generace, jež mají výrazný sedativní účinek. 

Mezi antihistaminika 2. generace s prokázanou účinností a bezpečností u pediatrické populace patří dle těchto guidelines především bilastin, cetirizin, desloratadin, fexofenadin, levocetirizin, loratadin a rupatadin.

Přestože jsou moderní antihistaminika 2. generace uznána odbornými evropskými společnostmi jako léčiva 1. volby v pediatrické populaci, v klinické praxi jsou dětem dosud často předepisována antihistaminika 1. generace. Důvodem je předpoklad, že s těmito léčivy je více zkušeností, což mylně navozuje dojem jejich lepšího bezpečnostního profilu. Jejich zásadní nevýhodou s dopadem na kvalitu života dětí je zejména zmíněný sedativní efekt. 

Méně negativních dopadů na CNS = lepší výkonnost ve škole

Příznivý bezpečnostní profil bilastinu podporují studie provedené jak u dospělých, tak u dětí. Bylo například zjištěno, že podávání bilastinu nemá negativní vliv na řízení motorových vozidel. V multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studii publikované v roce 2016 byl na vzorku více než 500 dětí ve věku 2−12 let potvrzen příznivý bezpečnostní profil a snášenlivost bilastinu v dávce 10 mg po dobu 12 týdnů u dětí s alergickou rinokonjunktivitidou či chronickou urtikou. Vzhledem k tomu, že zachování kvalitního spánkového režimu, a tím udržení pozornosti a výkonnosti ve škole je v léčbě alergických onemocnění dětí zcela zásadní, měl by být bilastin vždy zvážen jako vhodná volba. 

(tich)

Zdroje:
1. Papadopoulos N. G., Zuberbier Z. The safety and tolerability profile of bilastine for chronic urticaria in children. Clin Transl Allergy 2019 Oct 23; 9: 55, doi: 10.1186/s13601-019-0294-3.
2. Novák Z., Yáñez A., Kiss I. et al. Safety and tolerability of bilastine 10 mg administered for 12 weeks in children with allergic diseases. Pediatr Allergy Immunol 2016; 27 (5): 493−498, doi: 10.1111/pai.12555.
3. Braunová J., Račanský M. Moderní antihistaminika v léčbě alergie – současné trendy v symptomatické terapii alergických onemocnění. Klinická farmakologie a farmacie 2015; 29 (3): 100–104.
4. Zuberbier T., Aberer W., Asero R. et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 2018; 73 (7): 1393−1414, doi: 10.1111/all.13397.
5. SPC Xados. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC139481.pdf&type=spc&as=xados-spcŠtítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se