Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém − kazuistika

18. 5. 2016

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém je poměrně vzácná reakce na systémově podaná farmaka. Jejich vyvolavatelem může být kterákoli látka včetně kontrastních látek pro zobrazovací vyšetření.

Inzerce

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém je poměrně vzácná reakce na systémově podaná farmaka. Jejich vyvolavatelem může být kterákoli látka včetně kontrastních látek pro zobrazovací vyšetření.

Symetrický léky navozený intertriginózní a flexurální exantém (SDRIFE) je kožní reakce charakterizovaná pěti diagnostickými kritérii:

  1. Výskyt vázaný na expozici systémovému léčivu − první nebo opakované dávce.
  2. Ostře ohraničený erytém na hýždích nebo erytém ve tvaru V na stehnech.
  3. Postižení alespoň jednoho flexurálního kožního záhybu.
  4. Symetrie ložisek.
  5. Absence systémových symptomů.

Na třech různých místech USA byl v loňském roce zaznamenán výskyt SDRIFE po podání kontrastní látky pro radiologické zobrazovací vyšetření.

Pacientka 1

41letá pacientka černé pleti s anamnézou hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a chronické renální insuficience následkem diabetické nefropatie byla přijata k hospitalizaci pro progresivní svědící a bolestivou erupci, která se vyskytla krátce po CT angiografii za použití jódové kontrastní látky. Vyšetření bylo provedeno ke zhodnocení plicní embolie.

Erupce se rozvinula během 12 hodin po vyšetření. Erytematózní plaky se vyskytovaly v oblasti břicha, inframamárně a v tříslech, s puchýři na zádech a otokem dlaní. Obdobné projevy pacientka měla již před 7 lety, rovněž po použití jódové kontrastní látky. Z toho důvodu byla premedikována kortikoidy (50 mg prednisonu p. o. a 200 mg hydrokortisonu i. v.), difenhydraminem a cimetidinem.

Pacientka 2

64letá běloška s anamnézou hypertenze, diabetu mellitu 2. typu a dyslipidemie vyhledala lékaře pro zhoršující se exantém, který začal jako mírný pruritus v oblasti kyčlí přibližně 8 hodin po provedení kontrastního CT vyšetření. Byly přítomné jasně červené plaky s nasedajícími puchýři v oblasti hýždí, dolní části zad, stehen, třísel a břicha.

Pacientka 3

53letá běloška s blíže neurčenou autoimunitní chorobou byla přijata po clippingu aneurysmatu a. communicans posterior. V době přijetí již měla dva dny silně svědící exantém, který se objevil tři dny po absolvování CT angiografie. V minulosti jí byla aplikována jódová kontrastní látka bez reakce. V oblasti hýždí, dolní části zad, stehen, třísel a břicha byly patrné jasně červené plaky s puchýři.

Užívaná medikace

Žádné z léčiv, které tyto pacientky užívaly, nespadalo do kategorie látek asociovaných se SDRIFE. Jednalo se o:

  1. hydralazin, furosemid, lisinopril, karvedilol, amlodipin, atorvastatin;
  2. metformin, atorvastatin, hydrochlorothiazid, lisinopril, paroxetin;
  3. konjugované estrogeny a hydroxychlorochin.
Žádná z pacientek neměla systémové symptomy ani postižení sliznice. Histopatologické nálezy byly v souladu s diagnózou SDRIFE.

Terapie SDRIFE

Všechny pacientky byly léčeny topickým podáním kortikoidů:

  • břicho, záda a stehna mastí s 0,1% triamcinolonem / krémem s 2,5% hydrokortisonem;
  • inframamárně a v tříslech krémem s 0,05% desonidem.
Ke zmírnění pruritu byla podána systémová antihistaminika − loratadin, hydroxyzin a difenhydramin. Dvě pacientky užívaly prednison po dobu jednoho týdne. Erupce se zhojily po 3−4 týdnech s reziduální hyperpigmentací.

(pez)

Zdroj: Huynh T., Hughey L. C., McKay K. et al. Systemic drug-related intertriginous and flexural exanthema from radio contrast media: a series of 3 cases. JAAD Case Reports 2015; 1 (3): 147−149; doi: 10.1016/j.jdcr.2015.03.007.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Antihistaminika 2. generace
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., MUDr. Mojmír Račanský

Antihistaminika - bezpečná terapie alergických chorob
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se