Bilastin a jeho role v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie u dětí

10. 6. 2022

Prevalence alergické rýmy (AR) se v dětské populaci celosvětově odhaduje na 10–20 %. Účinnost a bezpečnost bilastinu (antihistaminika 2. generace) u dospělých pacientů a adolescentů již byla prokázána v klinických studiích. Níže shrnujeme zkušenosti s jeho užíváním u dětí mladších 12 let.

Antihistaminika 2. generace jako léky 1. volby v léčbě AR

Antihistaminika 2. generace (cetirizin, desloratadin, ebastin, fexofenadin, levocetirizin, loratadin, rupatadin a nejnovější bilastin) patří mezi léčiva 1. volby v terapii alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie.

U bilastinu byla prokázána vysoká afinita k receptorům H1. Výhodný je jeho rychlý nástup (1–1,5 hodiny) a dlouhodobé trvání účinku (min. 24 hodin). Na rozdíl od antihistaminik 1. generace neprostupuje hematoencefalickou bariérou, a nemá tudíž sedativní účinky. U pacientů s poruchou funkce ledvin a jater není nutná úprava dávkování, navíc vyniká minimem lékových interakcí.

Účinnost a bezpečnost bilastinu u dětí v klinických studiích

Bylo prokázáno, že expozice bilastinu v dávce 10 mg u dětí od 6 do 11 let s tělesnou hmotností alespoň 20 kg je ekvivalentní expozici 20 mg bilastinu u dospělých. Tč. je bilastin v Evropě schválen právě k léčbě pacientů starších 6 let.

Účinnost a bezpečnost byla potvrzena v klinické studii fáze III. Šlo o multicentrickou dvojitě zaslepenou randomizovanou placebem kontrolovanou studii, do které bylo zařazeno celkem 509 dětí ve věku 2−11 let s alergickou rýmou (94,1 % účastníků) nebo chronickou urtikarií (5,9 % účastníků). Denně jim bylo podáváno buď 10 mg bilastinu (n = 260), nebo placebo (n = 249) po dobu 3 měsíců. Děti byly randomizovány dle věku do 3 skupin: 2 až < 6 let (20 %), 6 až < 9 let (40 %) a 9 až < 12 let (40 %). Nebyl zjištěn signifikantní rozdíl ve výskytu nežádoucích příhod mezi skupinou užívající bilastin a skupinou užívající placebo. Nejčastěji se jednalo o bolesti hlavy, kašel, alergickou konjunktivitidu, (nazo)faryngitidu či pyrexii.

Lékové formy a způsob užívání

Bilastin je dostupný ve formě 20mg a 10mg tablet dispergovatelných v ústech. To umožňuje zvolit vhodnou lékovou formu vzhledem k věku a preferencím pacienta.

Bilastin je vhodné užívat nalačno, tj. 1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle. Nalačno totiž byla prokázána jeho rychlá absorpce, při užívání s jídlem se biologická dostupnost orodispergovatelných tablet snižuje až o 20 %.

Kazuistiky z reálné praxe

8letý chlapec trpěl alergickou rýmou způsobenou alergií na roztoče domácího prachu. Režimová opatření nebyla dostatečná. Užíval proto antihistaminikum jiné než bilastin, ale při standardním dávkování pociťoval ospalost. Po konzultaci s neurologem došlo ke změně terapie na nazální kortikoidy, které však pacient vzhledem k věku netoleroval. Ke zlepšení symptomů došlo až po 1 měsíci užívání bilastinu v dávce 10 mg 1× denně. 

10leté dívce byla diagnostikována chladová kopřivka. V zimních chladných měsících ji trápilo svědění, což ji výrazně omezovalo v běžném životě. Při užívání jiného antihistaminika se cítila unavená, a proto jí byla doporučena terapie bilastinem v dávce 10 mg ve formě tablet dispergovatelných v ústech. Tato léčba jí poskytla úlevu od svědění, a tím i zlepšení kvality života, přitom nebyla spojena s nežádoucími účinky včetně ospalosti.

(mafi)

Zdroje:
1. Rodríguez del Río P., Rodrígues Fernández F., Ballester Asensio E., Tortajada-Girbés M. How bilastine is used to treat allergic rhinitis and urticaria in children. Immunotherapy 2022; 14 (1): 77–89, doi: 10.2217/imt-2021-0251.
2. SPC Xados. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0132113&tab=texts Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se