Střevní dysbióza a její souvislost s alergickými onemocněními v dětském věku

19. 6. 2019

Na souvislosti mezi změnami v mikrobiálním osídlení střev v raném dětství a rozvojem atopií a astmatu upozorňuje stále více odborných prací. Jen málo studií se ovšem doposud věnovalo spojitostem mezi střevní dysbiózou a alergickými reakcemi na základě analýzy stolice u dětí s alergickými onemocněními dýchacích cest.

Popis a cíl studie

Střevní mikrobiota se vyvíjí zároveň s imunitním systémem a odborníci potvrzují, že na změny střevní diverzity v raném dětství navazuje rozvoj alergické rýmy a astmatu v pozdějším věku. Cílem průřezové kontrolované studie, do které bylo zapojeno 35 dětí s astmatem, 28 dětí s alergickou rinitidou a 26 zdravých kontrolních subjektů ve věku 4 až 7 let, bylo vyhodnotit vztah mezi střevní mikrobiotou, celkovou hladinou IgE ve stolici, hodnotami specifických IgE proti vybraným alergenům (potravinové alergeny, aeroalergeny Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae) a diagnózami astmatu a alergické rýmy.

Výsledky

U dětí trpících astmatem a alergickou rinitidou byl zjištěn signifikantně nižší výskyt mikroorganismů kmene Firmicutes než u zdravých jedinců z kontrolní skupiny a naopak vyšší hladiny IgE ve stolici a specifických IgE proti D. pteronyssinus. U kmene Proteobacteria bylo pozorováno četnější zastoupení u dětí astmatem než u zdravých jedinců. U celkové hladiny IgE ve stolici byla zjištěna významná korelace se specifickým IgE proti D. pteronyssinus a D. farinae v séru, naopak u specifického IgE proti vybraným potravinovým alergenům korelace zjištěna nebyla. Při porovnání zdravých kontrolních subjektů a dětí s alergickou rinitidou bylo u druhé uvedené skupiny pozorováno nižší zastoupení bakterií rodu Dorea a negativní korelace mezi bakteriemi rodu Dorea a celkovými hodnotami IgE ve stolici. U dětí trpících astmatem bylo v porovnání s kontrolní skupinou zjištěno hojnější zastoupení bakterií rodu Clostridium a pozitivní korelace s celkovými hodnotami IgE ve stolici.

Závěr

Studie dokládá, že mezi střevní dysbiózou a IgE mediovanými alergickými reakcemi u pediatrických pacientů s alergickou rinitidou a astmatem existuje prokazatelná souvislost. Vzájemná vazba mezi některými typy dysbiózy a IgE mediovanými reakcemi na vybrané alergeny může přispívat též k rozvoji náchylnosti k alergické rinitidě a astmatu v raném dětství. Pro detailnější porozumění mechanismům a přesnému významu zjištěných vazeb i roli konkrétních bakteriálních kmenů budou v budoucnu potřeba další kvalitní studie.

(pak)

Zdroj: Chiu C. Y., Chan Y. L., Tsai M. H. et al. Gut microbial dysbiosis is associated with allergen-specific IgE responses in young children with airway allergies. World Allergy Organ J 2019 Mar 25; 12 (3): 100021, doi: 10.1016/j.waojou.2019.100021.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se