Kontaktní dermatitida u zdravotnických pracovníků − retrospektivní studie

3. 3. 2017

Dánská párová studie případů a kontrol z roku 2016 se zabývá spektrem alergií a jejich projevů u zdravotnických pracovníků s kontaktní dermatitidou ve srovnání s kontrolami (nezdravotníky s kontaktní dermatitidou). Bylo zjištěno, že kontaktní dermatitida (KD) se u zdravotnických pracovníků vyskytuje častěji v kombinaci s alergií na thiuram mix.

Dánská párová studie případů a kontrol z roku 2016 se zabývá spektrem alergií a jejich projevů u zdravotnických pracovníků s kontaktní dermatitidou ve srovnání s kontrolami (nezdravotníky s kontaktní dermatitidou). Bylo zjištěno, že kontaktní dermatitida (KD) se u zdravotnických pracovníků vyskytuje častěji v kombinaci s alergií na thiuram mix.

Rizika kontaktní dermatitidy u zdravotníků

Mezi osobami postiženými pracovní kontaktní dermatitidou (KD) tvoří zdravotničtí pracovníci nejpočetnější skupinu. Důvodem je pravděpodobně jejich vystavení jak alergenům, tak iritantům při výkonu povolání. Ze studií vyplývá častý výskyt dermatitidy rukou a kontaktní alergie po opakovaném kontaktu kůže s ochrannými rukavicemi (alergenem jsou zde urychlovače vulkanizace, např. thiuram mix), léky (např. tetrazepamem) nebo dezinfekcí (např. formaldehydem a 2-bromo-2-nitro-1,3-propandiolem), avšak dosud žádná párová studie případů a kontrol se nezabývala přímo kontaktními alergeny v souvislosti s prací ve zdravotnictví. Hlavním cílem dánské studie proto bylo zjistit, zda jsou u pacientů s KD alergie na thiuram mix spojeny s prací ve zdravotnictví. Zároveň byl zjišťován výskyt dalších alergií u zdravotnických pracovníků.

Metodika studie

V rámci párové studie případů a kontrol bylo vyšetřeno 1402 zdravotnických pracovníků s KD a stejný počet kontrol (nezdravotníků) s KD. Jedinci zařazení do studie byli vybráni z pacientů dermatologických oddělení 3 dánských nemocnic mezi lety 2007 a 2014. K zjištění citlivosti na alergeny byly použity epikutánní testy z Evropské základní sady.

Výsledky

Studie prokázala, že kontaktní alergie na thiuram mix je signifikantně spojena s prací ve zdravotnictví (u zdravotnických pracovníků byl její výskyt o 60 % vyšší než u kontrol). Naopak alergie na dichroman draselný, methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolinon (MCI/MI) a methylisothiazolinon (MI) byly inverzně asociovány se zdravotnickým povoláním (tedy u zdravotníků se vyskytují statisticky významně méně často než u kontrol). U alergií na jiné urychlovače vulkanizace (merkaptobenzothiazol a N-isopropyl-N-fenyl-1,4-fenylendiamin) nebyla žádná souvislost s prací ve zdravotnictví statisticky prokázána.

Na základě analýzy dat bylo zjištěno že výskyt alergie na thiuram mix je ve skupině osob s KD signifikantně vyšší u jedinců s pracovní KD, dermatitidou rukou a u jedinců vyššího věku (> 40 let). Nejvyšší výskyt alergie na thiuram mix (mezi 6 a 7 %) byl zaznamenán u zubních lékařů, sester a pomocného středního zdravotnického personálu. Pro srovnání − u lékařů ostatních odborností (včetně chirurgů) činil výskyt alergie na thiuram mix 3,6 %, a u farmaceutů dokonce 0 %.

Diskuse a závěr

Ačkoli výrobci ochranných rukavic v posledních letech začali snižovat použití urychlovačů vulkanizace, stále je podíl rukavic s těmito urychlovači na trhu poměrně veliký a s tím souvisí i vyšší výskyt KD u zdravotnických pracovníků. Uvádí se, že výskyt dermatitidy rukou je u sester dvojnásobný oproti běžné populaci. Zároveň až 30 % případů KD u zdravotnických pracovníků bylo označeno jako pracovní KD.

Tento výzkum prokázal, že ve skupině osob s KD je práce ve zdravotnictví významně spojena s alergií na thiuram mix, dermatitidou rukou a pracovní KD. Tento aspekt by dle názoru autorů prezentované práce mohl být brán v úvahu i z hlediska legislativy, která by se měla zaměřit na využívání thiuramů a karbamátů v ochranných rukavicích, neboť se zdá, že jejich používání ve výrobě si vybírá daň na zdraví kůže rukou zdravotnických profesionálů. 

(norg) 
 
Zdroj: Schwensen J. F., Menné T., Sommerlund M. et al. Contact allergy in Danish healthcare workers: a retrospective matched case-control study. Acta Derm Venereol 2016; 96 (2): 237−240, doi: 10.2340/00015555-2202.


Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se