Doporučené postupy pro terapii akutní bronchitidy a využití EPs 7630 v léčbě akutní bronchitidy dospělých i dětí

13. 12. 2015

Akutní bronchitida je infekční zánětlivé onemocnění tracheobronchiálního stromu vyskytující se zejména v průběhu zimních měsíců. V etiologii nemoci se uplatňují zejména respirační viry, role bakterií v patogenezi choroby dosud nebyla spolehlivě ověřena. Doporučené postupy se tak soustřeďují zejména na symptomatickou terapii. Současné výzkumy ukazují pozitivní efekt terapie výtažkem z pelargonie, EPs 7630.

Doporučené postupy v terapii akutní bronchitidy

Rozvoj onemocnění je podle výsledků studií až v 90 % případů asociován s respiračními viry. Mezi nejběžnější patogeny patří virus influenzy A a B, virus parainfluenzy, respirační syncytiální virus (RSV), rinovirus a enterovirus. Méně často je onemocnění způsobeno lidským metapneumovirem, koronavirem a adenovirem. Role bakterií v patogenezi akutní bronchitidy se zdá být kontroverzní. Virulentní kmeny bakterií jsou ze sputa pacientů s akutní bronchitidou izolovány jen v menšině případů. Nejčastěji se jedná o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis. Vzhledem k předpokládané virové etiologii onemocnění se terapie zaměřuje především na respirační symptomy.

V léčbě akutní bronchitidy se uplatňují antitusika, expektorancia, mukolytika, antihistaminika, dekongestiva, β2-agonisté, analgetika, nesteroidní protizánětlivé léky a  některé rostlinné extrakty. Antibiotika bývají předepisována při rozvoji produktivního kašle se změnou zbarvení sputa. Výsledky studií nicméně ukazují, že většina bakteriálních zánětů v oblasti tracheobronchiálního stromu vykazuje sebelimitující charakter a antibiotika nemají signifikantní podíl na zkrácení doby trvání respiračních příznaků. Nadužívání antibiotik naopak vede k rozvoji antibiotické rezistence. Doporučené postupy na druhou stranu zahrnují rostlinné léky s prokázaným účinkem jako vhodnou alternativu. Jedním z nich je extrakt z pelargonie − EPs 7630.

Mechanismus účinku EPs 7630

Extrakt EPs 7630 je získáván z rostliny Pelargonium sidoides, jejíž původní biotop se nachází na africkém kontinentu v Jihoafrické republice. Výtažek z rostliny obsahuje charakteristické skupiny látek, jmenovitě polyfenoly, proteiny, puriny, minerální látky, sacharidy a v nižších koncentracích také deriváty 7-hydroxykumarinu.

Testy porovnávající účinnost jednotlivých substancí a kompletního extraktu vyzněly ve prospěch optimálního účinku extraktu. Mechanismus působení EPs 7630 je komplexní. V terapii akutní bronchitidy se uplatňuje antivirový, antibakteriální, cytoprotektivní a sekretomotorický efekt. Extrakt EPs 7630 moduluje syntézu interferonů, prozánětlivých cytokinů a defenzinů, vykazuje antioxidační vlastnosti a inhibuje leukocytové elastázy. Extrakt zvyšuje adhezi bakterií k odumřelým buňkám respiračního traktu a současně snižuje adhezi bakterií k vitálním buňkám. Dále stimuluje fagocytózu a chemotaxi a rovněž stimuluje ciliární epitel respiračního traktu.

Výsledky studií

Cílem randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie publikované v roce 2003 bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost extraktu EPs 7630 v terapii akutní bronchitidy. Studie se zúčastnilo celkem 468 pacientů z ordinací 36 praktických lékařů. Kritériem přijetí do studie bylo onemocnění akutní bronchitidou po dobu kratší než 48 hodin se skóre závažnosti bronchitidy (BSS) > 5. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina podstoupila terapii 30 kapkami extraktu EPs 7630 3× denně po dobu 7 dnů (n = 233), druhá skupina dostávala placebo (n = 235).

Primárním cílem studie bylo zhodnocení BSS po 7 dnech terapie. Ve skupině léčené extraktem EPs 7630 došlo ke snížení skóre BSS o 5,9 ± 2,9, ve skupině léčené placebem ke snížení o 3,2 ± 4,1. Pracovní neschopnost klesla ve skupině léčené EPs 7630 na 16 %, ve skupině léčené placebem na 43 % (p < 0,0001). Celkové trvání onemocnění vykazovalo signifikantní pokles ve skupině léčené EPs 7630 oproti skupině léčené placebem. Nežádoucí účinky byly pozorovány u 20 pacientů užívajících EPs 7630 a 16 pacientů užívajících placebo. Všechny nežádoucí účinky byly hodnoceny jako nezávažné.

Práce publikovaná v roce 2012 pak hodnotila randomizované klinické studie zabývající se využitím EPs 7630 v terapii akutní bronchitidy. Analyzováno bylo celkem 6 studií celkem o 1164 účastnících, z nichž 578 podstoupilo terapii placebem a 586 terapii EPs 7630. Ve skupině léčené EPs 7630 bylo 53 % účastníků ve věku 1−18 let. Po týdenní terapii EPs 7630 došlo k signifikantnímu zlepšení kvality života související se zdravím (HRQL) oproti skupině léčené placebem. Kvalita života byla hodnocena v oblasti mobility, vykonávání obvyklých aktivit, bolesti/dyskomfortu a úzkosti/deprese. S léčbou EPs 7630 bylo navíc spokojeno dvojnásobné množství pacientů oproti terapii placebem (82,1 vs. 40 %; p < 0,01).

Závěr

Dostupné výsledky studií naznačují, že extrakt EPs 7630 je účinnou a bezpečnou možností v terapii akutní bronchitidy u dětí i dospělých. Terapie extraktem EPs 7630 zkracuje délku trvání onemocnění, účinně zmírňuje symptomy choroby a zlepšuje kvalitu života nemocných. Využití farmakoterapie se podle dostupných dat zdá být racionální alternativou i z hlediska zvyšující se antibiotické rezistence.

(holi)

Zdroje:
1. Llor C. Acute bronchitis: aetiology and treatment. Eur Respir Monogr 2013; 60: 1–17; doi: 10.1183/1025448x.10016912.
2. EPs® 7630. Product monograph.
3. Matthys H. et al. Efficacy and safety of an extract of Pelargonium sidoides (EPs 7630) in adults with acute bronchitis. Phytomedicine 2003; 10 Suppl 4: 7−17.
4. Matthys H., Kamin W. Health-related quality of life and patient reported outcomes in treatment with EPs® 7630. Eur Respir J 2012; 56 Suppl 40.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se