Tapentadol má opioidní i neopioidní analgetický účinek

19. 6. 2018

Tapentadol je molekulou, která dokáže navodit analgezii hned dvěma různými mechanismy a vzhledem k preklinickému i klinickému profilu se vyčleňuje ze skupiny klasických opioidů.

Dva mechanismy účinku

Tapentadol je syntetické centrálně působící analgetikum s opioidním i neopioidním mechanismem účinku. Působí jako:

  • agonista opioidních receptorů μ;
  • inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu (NRI).

Ve vnímání bolesti hraje významnou roli centrální hyperexcitabilita, která může být regulována i sestupnými drahami z mozku, prostřednictvím systémů monoaminů – noradrenalinu a 5-hydroxytryptaminu (serotonin). Tyto dráhy interagují s opioidní kontrolou na úrovni míchy a mozkového kmene.

Všestranné analgetikum

Synergický efekt předurčuje tapentadol k použití u nejrůznějších typů bolesti. Účinnost prokázal u řady stavů akutní i chronické bolesti včetně pooperačních stavů, muskuloskeletální bolesti a neuropatické bolesti. Pokusy na zvířecích modelech naznačují, že právě inhibice zpětného vychytávání NRI je klíčovým mechanismem působení tapentadolu a u chronických (především neuropatických) bolestí snad i převažuje nad opioidním působením, přičemž serotoninergní efekt je zanedbatelný. Právě díky této odlišnosti od klasických opioidů by se tapentadol mohl stát jasnou volbou při léčbě neuropatické a smíšené bolesti. 

Analgezie s nižší dávkou

Smíšený opioidní a neopioidní mechanismus podporují kromě klinických studií i dosavadní zkušenosti. U tapentadolu byla ve srovnání s ekvianalgetickými dávkami klasických opioidů pozorována snížená incidence některých nežádoucích účinků typických pro opioidy (zácpa, nauzea, průjem) a rovněž nižší riziko závislosti a zneužití. Většina studií přirovnává 50 mg tapentadolu k efektu 10 mg oxykodonu, ale vzhledem ke kombinovanému účinku může být ekvivalentní analgezie dosaženo i s nižší dávkou. 

Odlišný metabolismus

Na rozdíl od některých opioidů, např. kodeinu, není tapentadol proléčivo a jeho účinek není závislý na enzymatické aktivaci. Metabolizován je hlavně glukuronidací, takže jeho efekt je zcela nezávislý na míře exprese a aktivitě systému cytochromu P450. To také vylučuje interakce související s indukcí či inhibicí tohoto systému. Tapentadol nemá aktivní metabolity.

(mir)

Zdroj: Langford R. M., Knaggs R., Farquhar-Smith P., Dickenson A. H. Is tapentadol different from classical opioids? A review of the evidence. Br J Pain 2016; 10 (4): 217–221, doi: 10.1177/2049463716657363.Štítky
Interní lékařství Neurologie Onkologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se