Benefity transdermálně aplikovaného fentanylu v léčbě onkologické bolesti − metaanalýza

19. 6. 2018

Cílem nedávno publikované metaanalýzy bylo posoudit účinnost a bezpečnost transdermálního fentanylu k léčbě středně silné nebo silné onkologické bolesti, a to oproti standardu, jímž je p. o. podávaný morfin.

Léčba nádorové bolesti

Při léčbě nádorové bolesti je základem farmakoterapie. Terapeutickou modalitu volíme podle intenzity a charakteru bolesti na základě třístupňového systému. Dávku stanovíme individuálně podle účinnosti a nežádoucích účinků, vždy se snažíme o co nejméně invazivní cestu podání. U mírné bolesti zahajujeme léčbu neopioidními analgetiky (1. stupně), u středně silné bolesti se přidávají slabé opioidy (analgetika 2. stupně), a pokud není do několika dnů dosaženo zmírnění bolesti na snesitelnou míru, je třeba zvážit přechod na silné opioidy (analgetika 3. stupně).

Morfin vs. fentanyl

Léčbu silnými opioidy potřebuje 60–90 % pacientů s onkologickým onemocněním. K silným opioidům pro léčbu nádorové bolesti patří p. o. podávaný morfin a fentanyl v transdermální náplasti. V poslední době přibývají publikace, které upozorňují na nežádoucí účinky morfinu spojené s jeho p. o. užíváním (zácpa, nevolnost, zvracení, retence moči, útlum) a rebound fenomén.

Fentanyl je syntetický agonista opioidních receptorů. Díky nízké molekulové hmotnosti, vysoké lipidové rozpustnosti a dobré kožní absorpci je vhodný k aplikaci ve formě transdermální náplasti. Účinek nastupuje během 8−12 hodin a přetrvává 72 hodin. Nevýhodou mohou být kožní reakce. 

Metodika metaanalýzy

Předmětem prezentované metaanalýzy byly studie vyhledané v databázích PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science a v několika čínských databázích zaměřených na biomedicínské údaje publikovaných do ledna 2015. Jednalo se o randomizované kontrolované studie, které porovnávaly výsledky použití transdermální fentanylové náplasti s p. o. podávaným morfinem u pacientů se středně silnou nebo silnou onkologickou bolestí.

Do metaanalýzy bylo zařazeno celkem 35 studií zahrnujících 3406 účastníků. Primárním sledovaným parametrem bylo snížení skóre bolesti o ≥ 50 %. Sekundárně byl sledován výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky

V účinnosti obou přípravků nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl, transdermální fentanyl tak vykazoval stejně dobrý analgetický efekt jako p. o. morfin (relativní riziko [RR] 1,00; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,97−1,03; p > 0,05). Při aplikaci transdermální fentanylové náplasti se vyskytlo významně méně nežádoucích účinků, jako jsou zácpa (poolované RR 0,39), nauzea a zvracení (poolované RR 0,54), sedace (poolované RR 0,67) a retence moči (poolované RR 0,37), než při podávání p. o. morfinu. Ve skupině s fentanylovou náplastí byla zjištěna významně vyšší incidence podráždění kůže než u p. o. morfinu (RR 3,86). 

Závěr

Výsledky studií ukázaly, že transdermální fentanylová náplast je v léčbě středně silné a silné nádorové bolesti výhodnější než p. o. podaný morfin. Je spojena s výrazně nižším výskytem nežádoucích účinků a výhodou je i snadné použití.

Transdermální fentanylovou náplast lze také použít k léčbě dlouhodobé bolesti, během níž se vyskytuje průlomová bolest. Metodické pokyny pro léčbu nádorové bolesti doporučují v tomto případě kombinaci transdermálních přípravků s lékovými formami s rychlým uvolňováním.

(lkt)

Zdroje:
1. Wang D. D., Ma T. T., Zhu H. D., Peng C. B. Transdermal fentanyl for cancer pain: trial sequential analysis of 3406 patients from 35 randomized controlled trials. J Cancer Res Ther 2018; 14 (Suppl.): S14−S21, doi: 10.4103/0973-1482.171368.
2. Kolektiv autorů. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Bolest 2016; 19 (Suppl. 1): 22–28.Štítky
Interní lékařství Neurologie Onkologie Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se