MDT Board: unikátní projekt pro lékaře pečující o pacienty s onemocněním plic a dalšími patologiemi v oblasti hrudníku

14. 11. 2022

V Česku vznikl unikátní koncept kooperativní hrudní skupiny, do které jsou zapojeni specialisté z několika předních pražských klinik. Primárním účelem takzvaného boardu je poskytnout pacientovi s plicním onemocněním a dalšími patologiemi v oblasti hrudníku nejlepší diagnostický a léčebný plán založený na aktuálních poznatcích, sdílený všemi členy multidisciplinárního týmu. Projekt MDT Board fungující na principu on-line indikačních seminářů je určen pro lékaře pacientů s běžnými i vzácnými plicními chorobami.

Úvod

Projekt MDT Board byl spuštěn v únoru roku 2022 a propojuje tři přední pražská klinická pracoviště s cílem maximálně využít znalosti předních českých specialistů v oboru plicních onemocnění a současně nejvyspělejší technologická zázemí těchto jednotlivých pracovišť. Na projektu participují specialisté z I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění 1. LF UK a VFN, III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a Ústavu radiační terapie ÚVN.

Mezi hlavní cíle projektu patří poskytnutí nejlepší modality terapie pro pacienty s patologií v oblasti hrudníku prostřednictvím diagnostických a léčebných doporučení vytvořených na základě metody založené na konsenzu, výrazné zkrácení intervalu mezi diagnózou a léčbou, zvýšení kvality péče o pacienta a zvýšení mezioborového povědomí o nejnovějších guidelines a postupech.

On-line indikační semináře v praxi

Projekt MDT Board funguje prostřednictvím webových stránek. Zde je vedle základních důležitých informací k dispozici formulář sloužící k zapsání konkrétního pacienta do indikačního semináře. Tyto semináře probíhají pravidelně každé úterý ve 14.00 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vyplnění formuláře zabere cca 10 minut, samotný seminář probíhá on-line prostřednictvím aplikace Webex Meet.

Pro účast na semináři je kromě připravené kompletní dokumentace o pacientovi vyžadováno pouze stabilní a funkční internetové připojení; v případě potřeby technické podpory je na stránkách uveden kontakt na koordinátorku projektu. Neznalosti aplikace Webex Meet se není třeba obávat, koordinátorka projektu s indikujícím lékařem v případě potřeby absolvuje zkušební hovor. Pro méně technicky zdatné je zde také přímo možnost přihlásit pacienta do indikačního semináře přes koordinátorku. Semináře se mohou zúčastnit pouze lékaři z hrudní skupiny nebo indikující lékaři z jiného zdravotnického zařízení.

Východisko pro moderní komplexní péči

Kromě konzultace nálezu s multidisciplinárním týmem slouží projekt i pro předání pacienta do péče specializovaných pracovišť, pokud jsou k tomu na základě nálezu indikovaní. S diagnózami, indikacemi a výkony zajišťovanými multidisciplinárním týmem se lze seznámit na stránkách projektu. Spektrum zajišťovaných výkonů je rozděleno podle specializací (pneumologie, onkologie, hrudní chirurgie). I pokud ovšem diagnóza či indikace není uvedena ani v jedné ze sekcí, neznamená to, že multidisciplinární tým danou problematiku neřeší. Indikační oblasti jsou totiž obecné, důležité je uvést současnou relevantní diagnózu do formuláře indikačního semináře.

Doménou projektu, jak už bylo zmíněno, je poskytnutí znalostí předních specialistů v oblasti patologií hrudníku, z čehož profitují pacienti s různými, a to i vzácnými diagnózami, jako je například mezoteliom pleury. V rámci seminářů může být pacient ve velmi krátké době indikovaný ke specializovanému výkonu, například k robotickému chirurgickému zákroku pomocí operačního robota Da Vinci (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol) nebo k unikátnímu bronchoskopickému fiducials značení pro cílené ozáření pomocí CyberKnife v ÚVN, které jako první v Česku zavedl přednosta I. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění 1. LF UK a VFN doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

(holi)

Zdroj: Kooperativní hrudní skupina. MDT Board. Dostupné na: https://mdtboard.czŠtítky
Pneumologie a ftizeologie Praktické lékařství pro dospělé Radioterapie Radiologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se