Zatím neexistují kvalitní studie, které by prokázaly přínos aloe vera při hojení ran u lidí

17. 1. 2015

Přehled publikovaných studií s použitím přípravků s aloe vera při hojení ran ukázal nejednotné výsledky a především nízkou kvalitu studií. K posouzení potenciálního příznivého vlivu aloe vera na hojení ran jsou potřeba kvalitnější studie.

Aloe vera je sukulent rostoucí v tropickém pásmu. Studie u zvířat ukázaly, že by přípravky z aloe vera mohly urychlovat hojení ran. Jihoameričtí autoři článku publikovaného na konci roku 2014 se proto rozhodli na základě průzkumu literatury zhodnotit přínos přípravků s aloe vera na hojení akutních a chronických ran u lidí.

Provedli průzkum databází Cochrane, MEDLINE, EMBASE, AMED a EBSCO CINAHL bez omezení jazyka a data publikace, většinou do září 2011. Zahrnuli randomizované kontrolované studie, které hodnotily přípravky s aloe vera (krytí, gely) nebo kombinace aloe vera s jinými druhy krytí při hojení ran. Primárním sledovaným parametrem bylo objektivní zhojení ran vyjádřené buď jako podíl pacientů s úplným vyhojením rány, nebo jako průměrná doba do úplného zhojení.

Zařazovací kritéria splňovalo 7 studií zahrnujících 347 pacientů. Pět studií hodnotilo hojení akutních ran – popálenin, ran po hemoroidektomii a po kožní biopsii. Přípravky s aloe vera nevedly k lepšímu hojení popálenin v porovnání se sulfadiazinem stříbrným (poměr rizik RR = 1,41), zajistily rychlejší hojení ran po hemoroidektomii (o 16,33 dne) a nevedly k žádnému rozdílu v hojení ran u pacientů po kožní biopsii. Dvě studie hodnotily hojení chronických ran. Jedna z těchto studií ukázala statisticky nevýznamný rozdíl při hojení bércových vředů s aloe vera a ve druhé studii bylo zjištěno významně opožděné hojení chirurgických ran při použití aloe vera (průměrně o 30 dní). Heterogenita studií neumožnila provedení metaanalýzy.

Tato práce ukazuje, že dosud nejsou k dispozici žádné kritériím medicíny odpovídající a na důkazech založené údaje, které by podporovaly používání přípravků s aloe vera při hojení ran. Vzhledem k nízké kvalitě publikovaných studií je třeba hodnotit dosavadní výsledky s velkou opatrností.

(zza)

Zdroj: Dat A. D., Poon A. D., Pham K. B., et al. Aloe vera for treating acute and chronic wounds. Sao Paulo Med J. 2014 Dec; 132 (6): 382.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se