Zachovaná schopnost čichu u žen bez zřetelných olfaktoriálních bulbů

24. 5. 2021

K náhodnému objevu souvislosti mezi schopností čichu, olfaktoriálními bulby a pohlavím došlo při pořizování snímků magnetické rezonance (MRI) normosmických osob v rámci studie věnované jiné problematice. V kontrastu s prominentními olfaktoriálními laloky typického představitele dané kohorty byla identifikována žena ve věku 29 let bez zřetelných olfaktoriálních bulbů. Standardní vyšetření čichu této ženy přesto stanovilo normální čichové schopnosti v porovnání s kontrolní skupinou. Studie vycházející z tohoto objevu vedla k odhalení prevalence zajímavého fenoménu v populaci.

Olfaktoriální bulbus

Olfaktoriální bulbus neboli čichový lalok (OB) je párový orgán − jedinečná struktura čichového mozku, která je považovaná za nezbytnou pro vnímání vůní a pachů. OB je důležitým místem přepojení čichových buněk, přijímá signály z čichového epitelu a vede je dále do vyšších částí mozku.

Náhodný objev normosmické ženy bez OB

K náhodnému objevu abnormality u levoruké 29leté ženy došlo během pořizování snímků magnetické rezonance (MRI) normosmických kontrol pro jinou studii. Nález u této ženy se od typického představitele kohorty lišil tím, že její olfaktoriální bulby nebyly zřetelně identifikovatelné, přesto měla žena zachované čichové schopnosti, což bylo také potvrzeno vyšetřením čichu.

Výběr subjektů

Tento nález inicioval vznik studie, která si stanovila za cíl srovnat data této ženy s 2 typy kontrol. První typ kontroly představovala žena s kongenitální anosmií, která dle očekávání neměla zřetelné OB na snímcích MRI. Během hledání kontrol druhého typu byla mezi normosmickými levorukými ženami podobného věku identifikována další žena bez zřetelných OB.

Následující studie se účastnily 2 jinak zdravé levoruké ženy (29 a 26 let) bez zřetelných OB se zachovanou normosmií, 1 levoruká žena (33 let) s kongenitální anosmií bez zřetelných OB a kontrolní kohorta normosmických (n = 18) levorukých žen ve věku 25,9 ± 3,1 roku.

Výsledky studie

Standardizovaná vyšetření čichu stanovila u žen bez zřetelných OB normální olfakci v porovnání s kontrolní skupinou. Sledované ženy měly zachovanou normální čichovou detekci, diskriminaci, identifikaci a reprezentaci pachu.

Funkční magnetická rezonance (fMRI) mozků těchto žen ukázala, že odorantem vyvolaná aktivita v piriformní kůře, tedy v primárním cíli čichového bulbu, byla svým rozsahem podobná fMRI mozků normosmických kontrol.

Následně byly prozkoumány MRI snímky mozků (n = 1113, z toho 606 žen) z veřejné databáze, která rovněž obsahovala informace o schopnostech pacientů vnímat čichové vjemy. 3 (možná 4) ženy neměly zřetelné OB, přičemž 1 žena bez OB byla levoruká. Revize této databáze odhalila jistou prevalenci tohoto fenoménu v populaci – normosmie byla zjištěna u 0,6 % žen a 4,25 % levorukých žen, jejichž MRI snímky mozku byly bez zřetelných OB.

Olfakce bez olfaktoriálních bulbů

Jakým způsobem dokáží tyto ženy bez přítomnosti jasně definovaných OB vnímat pachy, není známo. Může se jednat o extrémní plasticitu funkční neuroanatomie čichového systému nebo anatomickou anomálii OB, kdy jejich odlišný tvar, velikost či umístění znemožňuje detekci pomocí MRI.

Shrnutí a závěr

Citovaná studie objevila ženy bez zjevných olfaktoriálních bulbů, u nichž byla zachována normální olfakce. Při studiu rozsáhlé veřejné databáze MRI snímků byly nalezeny další ženy odpovídající tomuto profilu. Výsledky studie naznačují, že tento vzácný fenomén není ojedinělý a že zvýšená incidence normální olfakce u jedinců bez zřetelných OB je spojena s ženským pohlavím a levorukostí.

(lexi)

Zdroj: Weiss T., Sobel N. Human olfaction without apparent olfactory bulbs. Neuron 2020 Jan 8; 105 (1): 35−45.e5, doi: 10.1016/j.neuron.2019.10.006.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se