Z kongresu EADV 2022 v kostce: Čerstvé poznatky k bimekizumabu a certolizumabu v léčbě psoriázy

13. 10. 2022

Na 31. kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), který proběhl 7.–10. září 2022 v Miláně, bylo prezentováno 20 prací věnovaných bimekizumabu a certolizumabu v léčbě ložiskové psoriázy a psoriatické artritidy.

Klíčová prezentovaná data

Mezi zásadní nová prezentovaná data týkající se bimekizumabu patří výsledky otevřeného 3letého prodloužení studie BE BRIGHT u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou a výsledky sdružené analýzy jeho bezpečnosti v léčbě tohoto onemocnění ve studiích fáze II a III. Data z prodloužení studie BE BRIGHT ukázala, že u > 90 % pacientů, kteří po 16 týdnech léčby bimekizumabem dosáhli úplného vyčištění pokožky (PASI 100), tato odpověď přetrvávala i po 3 letech, a to společně se zlepšením kvality života. Sdružená bezpečnostní data dokládají dobrou snášenlivost bimekizumabu až po dobu 3 let podávání, bez nových identifikovaných bezpečnostních signálů.

Mezi nejvýznamnější prezentovaná zjištění týkající se certolizumabu patří souvislost mezi výsledky léčby popisovanými samotnými pacienty dle indexu DLQI (Dermatology Life Quality Index) a objektivním vyčištěním pokožky dle indexu PASI (Psoriasis Area and Severity Index) u podskupin dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou. Jedná se o 3leté výsledky studií CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT.

Další výsledky s bimekizumabem

Bimekizumab je humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka, která selektivně inhibuje interleukiny 17A a 17F zapojené do zánětlivého procesu. V srpnu 2021 byl v Evropské unii schválen k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, u nichž je vhodná systémová terapie.

Další prezentovaná zjištění o bimekizumabu se týkají jeho klinického přínosu a přínosu pro kvalitu života u pacientů s ložiskovou psoriázou během 2 let otevřeného prodloužení studie BE RADIANT, 2letých výsledků léčby popisovaných samotnými pacienty z této studie, sdružených dat o jeho bezpečnosti a účinnosti během 2 let léčby u pacientů se středně těžkou ložiskovou psoriázou z 5 studií a sdružených 2letých výsledků dosažných u pacientů se zasažením nehtů a kštice převedených z léčby adalimumabem, ustekinumabem nebo secukinumabem ze studií BE SURE, BE VIVID, BE BRIGHT a BE RADIANT.

Prezentovány byly také výsledky dosažené s bimekizumabem v léčbě psoriatické artritidy zahrnující 16týdenní data z randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie BE COMPLETE u pacientů s nedostatečnou odpovědí na inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) a 24týdenní data ze studie BE OPTIMAL kontrolované placebem a adalimumabem u pacientů dosud neléčených biologickými chorobu modifikujícími léky (bDMARDs). Jeden z posterů se týkal účinnosti a bezpečnosti bimekizumabu u pacientů s aktivní neradiografickou axiální spondylartritidou nebo aktivní ankylozující spondylitou po 24 týdnech léčby ve studii BE MOBILE.

Další výsledky a certolizumabem

Certolizumab pegol je monoklonální protilátka, která neutralizuje TNF-α. Je indikovaný k léčbě středně těžké až těžké revmatoidní artritidy (RA), aktivní psoriatické artritidy, ankylozující spondylitidy, axiální spondylartritidy a středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých.

Kromě výše uvedené práce s certolizumabem byla na kongresu EADV 2022 prezentována data ze studií CIMPASI-1 a CIMPASI-2, která ukazují, že stabilní plazmatická koncentrace certolizumabu je spojena s klinickým zlepšením u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, a také předběžné výsledky dosažené s certolizumabem v běžné klinické praxi ve studii CIMREAL.

Závěr

Nové výsledky naznačují možnosti zlepšení péče o pacienty s ložiskovou psoriázou a psoriatickou artritidou, kde stále nacházíme dosud nepokryté medicínské potřeby.

(zza)

Zdroj: UCB showcases strength of the expanding dermatology portfolio at the 31st EADV congress. UCB News, 2022 Aug.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se