Využití PD-1 blokády u nádorů s mismatch repair deficiencí

13. 8. 2017

Autoři článku uveřejněného v New England Journal of Medicine pracovali s hypotézou, že nádory s řadou somatických mutací získaných následkem defektu opravy genů (mismatch repair), zejména kolorektální karcinom u nemocných s Lynchovým syndromem, by mohly být ovlivnitelné blokádou kontrolních mechanismů imunitního systému.

Cíle a průběh studie

Autoři ve studii fáze II hodnotili klinickou aktivitu pembrolizumabu, tedy antagonisty receptoru pro PD-1 (protein programované buněčné smrti), v terapii progresivního metastatického karcinomu s mismatch repair deficitem a bez něj. Studie se účastnilo 41 pacientů, látka jim byla podávaná každých 14 dnů. Primárními cíli studie byly míra objektivní odpovědi a míra 20týdenního přežívání bez progrese nemoci.

Výsledky

U nemocných s mismatch repair deficitem a kolorektálním karcinomem dosáhla objektivní míra odpovědi 40 % (4/10) a přežívání bez progrese po 20 týdnech 78 % (7/9 pacientů). U nemocných bez mismatch repair deficitu s kolorektálním karcinomem byla odpověď 0 % a přežívání bez progrese jen v 11 % případů.

Pacienti s mismatch repair deficiencí a metastatickým karcinomem jiného původu než kolorektálního měli podobnou míru odpovědi na léčbu (71 %) i míru přežívání bez progrese (67 %) jako nemocní s poruchou opravy genetické informace a kolorektálním karcinomem.

Sekvenování celého exomu ukázalo 1782 somatických mutací v nádoru u nemocných s mismatch repair deficitem na rozdíl od 73 mutací na nádor u nemocných bez tohoto deficitu.

Závěr

Tato studie upozornila na možnost využití blokátorů imunitních kontrolních bodů (immune checkpoints) v terapii nádorů u nemocných s mismatch repair deficiencí.

(eza)

Zdroj: Le D. T., Uram J. N., Wang H. et al. PD-1 blockade in tumors with mismatch-repair deficiency. N Engl J Med 2015; 372 (26): 2509–2520, doi: 10.1056/NEJMoa1500596.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se