Výsledky dlouhodobé léčby metastatického karcinomu z renálních buněk sunitinibem jsou s ohledem na účinnost a toleranci dobré

1. 10. 2013

Karcinom z renálních buněk je poměrně častým typem rakoviny. Bohužel není citlivý na dostupnou chemoterapii nebo radioterapii.

Karcinom z renálních buněk je poměrně častým typem rakoviny. Bohužel není citlivý na dostupnou chemoterapii nebo radioterapii. Mezi látky schválené pro první linii léčby metastatického karcinomu z renálních buněk patří již několik let sunitinib. nenásledující studie byla zaměřena na dlouhodobé (≥ 1 rok) podávání daného léčiva.

Autoři recentní práce provedli v Univerzitní nemocnici v Pekingu prospektivní analýzu klinických dat 22 pacientů léčených sunitinibem po dobu minimálně 1 roku. Jejich cílem bylo zhodnotit jeho dlouhodobou účinnost a bezpečnost v léčbě metastatického renálního karcinomu. Studie zahrnula pouze dospělé pacienty s výkonnostním stavem podle The Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2, adekvátní orgánovou funkcí a příznivým nebo středním rizikem podle Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Pacienti dostávali 50 mg sunitinibu/den ve 4týdenních cyklech, mezi kterými bylo vždy období 2 týdnů bez aplikace léčiva. Léčba sunitinibem byla u pacientů ukončena při neakceptovatelných nežádoucích účincích, progresi onemocnění nebo úmrtí. Nežádoucí účinky byly hodnoceny podle The National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, verze 3.0.

Medián přežívání pacientů bez progrese onemocnění byl 19,5 měsíce. Na léčbu kompletně odpověděli 2 pacienti, u 9 došlo k částečné odpovědi a u 11 ke stabilizaci onemocnění. Míra objektivní odpovědi byla 50 %. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly syndrom palmoplantární erytrodysestézie (95 %) a hypertenze (91 %). Dalšími běžnými nežádoucími účinky léčby byly elevace hladin TSH (82 %), pokles počtu krevních destiček (77 %) a ztráta chuti k jídlu (77 %). Jeden pacient ukončil předčasně léčbu pro infarkt myokardu, u dalších 9 pacientů bylo nutné modifikovat dávku sunitinibu nebo dočasně přerušit jeho podávání.

Účinnost i tolerance dlouhodobé expozice sunitinibu jsou dobré. Nejlepší léčebná odpověď je očekávána v prvních dvou cyklech terapie. Přestože se u 100 % pacientů vyskytly během léčby nežádoucí účinky, většina jich byla hodnocena stupni 1–2 a objevila se během prvních 4 léčebných cyklů. I pokud byly nežádoucí účinky hodnoceny jako závažné, většina pacientů mohla pokračovat v terapii bez úpravy dávky sunitinibu.


(the)

Zdroj: Zhang C., Zhao P., Li X., et al. Evaluation of efficacy and safety of sunitinib regimen in 22 patients with metastatic renal cell carcinoma: at least 12-month fllow-up. Chin Med J 2013; 126(15): 2826–2829.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se