Výskyt migrény v souvislosti s dysbalancí či přílišnou interferencí profesního a rodinného života

19. 7. 2017

Rozsáhlá brazilská studie, jejíž výsledky byly publikovány na sklonku loňského roku, sledovala souvislost mezi výskytem migrény a faktory (ne)vyvážeností pracovního a rodinného života.

Sledovaná populace a indikátory

Longitudinální studie zdraví dospělých ELSA zkoumala vliv interferencí mezi profesním a osobním životem jedinců na výskyt migrény. Celkově výzkum zahrnul 6183 žen a 5664 mužů. Migréna byla v rámci výzkumu klasifikovaná dle kritérií International Headache Society (IHS).

Hodnoceny byly 4 ukazatele: časové zasahování práce do rodinného života (TB-WFC – time-based interference of work with family), náročnost práce zasahující do rodinného života (SB-WFC – strain-based interference of work with family), zasahování rodinného života do práce (FWC – family with work conflict) a nedostatek času na péči o sebe sama a nedostatek volného času (LOT – lack of time).

Výsledná zjištění

U žen byla běžná či klasická migréna (dle klasifikace IHS pod kódem 1.1 – Migréna bez aury a 1.2 – Migréna s aurou) významně častější při SB-WFC (poměr šancí [OR] = 1,28; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,06–1,55), při FWC (OR = 1,32; 95% CI 1,00–1,75) a při LOT (OR = 1,30; 95% CI 1,08–1,58). Výskyt pravděpodobné migrény (dle klasifikace IHS pod kódem 1.6) byl častější u SB-WFC (OR = 1,17; 95% CI 1,00–1,36). Zvýšené psychické nároky vyplývající z profese spolu s nízkou podporou okolí v interakci s nedostatkem času na osobní péči a s nedostatkem volného času byly spojeny s běžnou či klasickou migrénou.

Mezi muži byl výskyt pravděpodobné migrény spojen s LOT (OR = 1,34; 95% CI 1,09–1,64). Častější výskyt pravděpodobné migrény byl zaznamenán u SB-FWC.

Závěr

Vhodné vyvážení profesního a rodinného života je velmi relevantní z hlediska zvýšení úspěšnosti léčby migrény a snížení jejího výskytu.

(imt)

Zdroj: Griep R. H., Toivanen S., Santos I. S. et al. Work-family conflict, lack of time for personal care and leisure, nd job strait in migraine: resuts of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brazil). Am J Ind Med 2016 Nov; 59 (11): 987−1000, doi: 10.1002/ajim.22620.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se