Výroční konference Americké společnosti klinické onkologie – ASCO Annual Meeting 2014

30. 6. 2014

Na přelomu května a června 2014 se v americkém Chicagu konala výroční konference Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology – ASCO). Konference již tradičně přinesla novinky ze světa léčby nádorů.

Výsledky klinické studie fáze III CALGB/SWOG 80405 – kombinace irinotekan/5-FU/leukovorin (FOLFIRI) nebo oxaliplatina/5-FU/leukovorin (mFOLFOX6) s bevacizumabem nebo cetuximabem v léčbě pacientů s metastatickým adenokarcinomem kolon nebo rekta s mutací divokého typu v genu KRAS

Léky první volby pro léčbu pacientů s metastatickým adenokarcinomem kolon nebo rekta (metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum – MCRC) jsou irinotekan/5-FU/leukovorin (FOLFIRI) nebo oxaliplatina/5-FU/leukovorin (mFOLFOX6) v kombinaci s bevacizumabem (BV) nebo cetuximabem (CET). Nejvhodnější kombinace však dosud není známa. Ze závěrů zmiňované studie plyne, že CET i BV jsou vhodné jako léky první volby u pacientů s MCRC s KRAS mutací divokého typu, co se týče celkového přežití. Molekulární analýza může v budoucnu pomoci odlišit, kteří pacienti budou z léčby profitovat více a kteří méně.

Výsledky studie fáze III PROFILE 1014 – crizotinib versus chemoterapie pemetrexed–cisplatina nebo pemetrexed–karboplatina v léčbě pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic s ALK mutací

Účinnost orálně podávaného crizotinibu u pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s mutací v genu pro ALK ve srovnání se standardní chemoterapií není znám. Dle výsledků studie prezentované na konferenci dosáhli pacienti léčení crizotinibem signifikantního zlepšení délky přežití bez progrese onemocnění (progression-free survival – PFS) a celkové odpovědi na léčbu (overall response rate – ORR) ve srovnání s pacienty léčenými klasickou chemoterapií, léčba byla přitom pro pacienty bezpečná. Crizotinib je proto možné považovat za standardní léčbu pro pacienty s dříve neléčeným ALK pozitivním neskvamózním NSCLC.

Metaanalýza vlivu kouření na výsledky léčby nemalobuněčného karcinomu plic u pacientů s mutací v genu pro EGFR

U pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (non-small cell lung cancer – NSCLC) s mutací v genu pro EGFR, kteří někdy v životě kouřili, nedochází v první linii léčby k prodloužení PFS při léčbě inhibitory tyrozinkináz EGFR (EGFR TKI) oproti PFS při standardní chemoterapii. Prezentovaná studie zahrnovala metaanalýzu 6 velkých randomizovaných klinických studií fáze III, které srovnávaly EGFR TKI gefitinib a afatinib s dvojkombinační chemoterapií u EGFR pozitivního NSCLC. V této metaanalýze se ukázalo, že pacienti s NSCLC s mutací EGFR jasně profitovali z léčby EGFR TKI oproti chemoterapii ve smyslu PFS, a to bez ohledu na kuřácký status. Nicméně u pacientů, kteří nikdy nekouřili, byl tento profit výraznější než u pacientů, kteří kouřili nebo stále kouří.

(epa)

Zdroj: 2014 ASCO Annual Meeting – Meeting Abstracts. Dostupné z www.asco.org.
Venook A. P., et al. CALGB/SWOG 80405: Phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr LBA3).
Mok T., et al. First-line crizotinib versus pemetrexed–cisplatin or pemetrexed–carboplatin in patients (pts) with advanced ALK-positive non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC): results of a phase III study (PROFILE 1014). J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr 8002).
Hasegawa Y., et al. A meta-analysis of smoking status on clinical outcomes of non-small cell lung cancer patients harboring activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations receiving first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor. J Clin Oncol 32: 5s, 2014 (suppl; abstr 8101).Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se