Výchozí počet cirkulujících nádorových buněk – biomarker odpovědi na léčbu karcinomu prostaty?

10. 3. 2023

Stanovení počtu cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve vzorku krve již v současné době pomáhá například při volbě terapie u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC). Jak ukazují výzkumy, tento neinvazivně získaný biomarker ovšem může hrát významnou prognostickou roli i u metastazujícího karcinomu prostaty, který je vůči kastraci senzitivní (mCSPC).

Léčebné možnosti u mCSPC

Standardem péče o pacienty s mCSPC je androgen-deprivační terapie (ADT), jejíž kombinace s chemoterapií nebo s inhibitorem signalizace androgenního receptoru (ARSI) dále prodlužuje přežití pacientů. Pro predikci klinických výsledků těchto léčebných možností jsou zapotřebí biomarkery a jedním z nich by mohlo být právě stanovení CTC. Tuto hypotézu ověřovala prospektivní randomizovaná klinická studie fáze III SWOG S1216. 

Metodika a průběh studie

Studie se účastnili nově diagnostikovaní pacienti s mCSPC, kteří byli léčeni buď kombinací ADT + bikalutamid, nebo ADT + inhibitor cytochromu P17 orteronel (TAK-700). V letech 2014−2017 výzkumníci shromáždili výchozí vzorky od 523 pacientů. Hlavními analyzovanými ukazateli byly odpověď na léčbu, vyjádřená poklesem hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) po 7 měsících terapie (7mPSA), a podíl pacientů, kteří dosáhli více než 2letého přežití bez progrese (PFS).

Počet CTC výzkumníci stanovili testem CellSearch, jenž je schválen americkým Úřadem pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) pro použití u mCRPC.

Výsledky

CTC byly detekovány celkem u 33 % účastníků, s mediánem počtu 3 buněk/ml. 

Po adjustaci na zátěž způsobenou onemocněním a status ADT (zda ADT již byla zahájena, nebo nikoliv) v době měření CTC se ukázalo, že muži s nedetekovatelnými CTC měli signifikantně lepší výsledky než ti s výchozím počtem CTC ≥ 5/ml, a sice:

  • téměř 9násobně větší pravděpodobnost, že dosáhnou 7mPSA ≤ 0,2 (poměr šancí [OR] 8,8; 95% interval spolehlivosti [CI] 2,7–28,6; p < 0,001; n = 264);
  • 4násobně větší pravděpodobnost, že dosáhnou více než 2letého PFS (OR 4,0; 95% CI 1,9–8,5; p < 0,001; n = 336).

CTC pro přesnější volbu léčby mCSPC?

Autoři konstatují, že počet CTC na začátku léčby mCSPC byl vysoce prognostický z hlediska 7měsíční odpovědi PSA a PFS po 2 letech. Výchozí počet CTC tak může sloužit jako neinvazivní prognostický ukazatel pro odlišení mužů, kteří pravděpodobně příznivě zareagují na hormonální terapii, od těch, kteří mohou profitovat z agresivnější terapie nebo z časných alternativních intervencí.

(esr)

Zdroj: Goldkorn A., Tangen C., Plets M. et al. Baseline circulating tumor cell count as a prognostic marker of PSA response and disease progression in metastatic castrate-sensitive prostate cancer (SWOG S1216). Clin Cancer Res 2021; 27 (7): 1967–1973, doi: 10.1158/1078-0432.CCR-20-3587.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se