Vliv masáže jizvy po sternotomii na závažnost bolesti vnímané pacientem

30. 11. 2014

Bolest v místě jizvy po sternotomii provedené při operaci koronárního bypassu (Coronary Artery Bypass Graft Surgery – CABG) je u těchto pacientů běžným problémem. Způsobuje horší hojení rány, potíže se spánkem a je také příčinou častějšího užívání analgetických léků. Masáž jizvy je jednou z nefarmakologických možností ovlivnění této bolesti.

Nedávno publikovaná studie se zaměřila na validní zhodnocení vlivu masáže prováděné partnerem pacienta na závažnost bolesti vnímané v místě jizvy po CABG.

Studie probíhala jako randomizovaná zaslepená klinická studie a zúčastnilo se jí 70 pacientů, kteří prodělali CABG. Pacienti byli randomizováni buď do intervenční skupiny, nebo do skupiny kontrolní. Studovaná skupina pravidelně podstupovala masáže jizvy partnerem, který byl v technice masáže edukován zdravotnickými pracovníky. Kontrolní skupina byla léčena standardními prostředky. Míra vnímané bolesti byla hodnocena pomocí škály bolesti Visual Analogue Scale (VAS) před masáží a následně 0, 30, 60  a 120 minut po masáži.

Na začátku studie nebyl zaznamenán žádný signifikantní rozdíl mezi skupinou podstupující masáže a kontrolní skupinou. Ve studované skupině ale míra bolesti postupně klesala (p = 0,001), zatímco u kontrolní skupiny nebyl podobný efekt zaznamenán.

Masáž jizvy vyškoleným partnerem pacienta byla v managementu bolesti u pacientů po sternotomii při CABG efektivní. Zároveň pomohla v zapojení rodiny do péče o pacienta.

(epa)

Zdroj: Najafi S. S., Rast F., Momennasab M., et al. The effect of massage therapy by patients' companions on severity of pain in the patients undergoing post coronary artery bypass graft surgery: a single-blind randomized clinical trial.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se