Vliv časového odstupu preoperační radioterapie a chirurgické resekce na vznik komplikací s hojením operační rány u sarkomu končetin

23. 9. 2015

Autoři článku publikovaného v časopise Annals of Surgical Oncology se ve své práci věnovali vztahu časového intervalu mezi preoperační radioterapií sarkomu měkkých tkání končetin (STS) a chirurgickou resekcí na vznik komplikací s hojením rány (WCs).

Do studie bylo zahrnuto 798 končetin se STS léčených od roku 1989 do konce roku 2013 radioterapií a chirurgickou resekcí. Za WCs byla považována nutnost sekundární operace / invazivního zákroku v péči o ránu, nutnost použití vakua v léčbě, prolongované hojení nebo infekce vzniklá do 12 dní od operace.

Průměrná velikost nádoru byla 8,8 cm. U celkem 743/798 (93 %) pacientů se jednalo o první manifestací onemocnění, 565/798 (71 %) pacientů mělo nádor na dolních končetinách a 238/798 (30 %) pacientů již prodělalo neplánovanou částečnou excizi nádoru. WCs se vyskytly u 242 pacientů (30 %), 206 (37 %) z nich mělo nádor na dolních končetinách a 36 (15 %) na horních. Průměrná doba od radioterapie do chirurgické resekce byla 41,3 dne (rozmezí 4–470); u horních končetin 42,0 dne (rozmezí 4–470) a u dolních 41,1 dne (rozmezí 4–109). Výsledky mezi skupinami (s komplikovaným hojením vs. normálním průběhem hojení) byly podobné – průměrná doba hojení byla u skupiny s komplikovaným hojením 40,9 dne (rozmezí 4–100), u skupiny s normálním hojením 41,5 dne (rozmezí 4–470); p = 0,69. Vyšší trend rozvoje komplikací byl patrný u pacientů, kteří operaci absolvovali po více než 6 týdnech od radioterapie (28 % u pacientů s intervalem kratším než 6 týdnů vs. 34 % s intervalem delším než 6 týdnů; p = 0,08). Různé radioterapeutické režimy neměly na rozvoj WCs vliv (p = 0,6).

Interval mezi radioterapií a operací má u STS minimální vliv na rozvoj komplikovaného hojení. Optimálním se zdá interval 4–5 týdnů.

(epa)

Zdroj: Griffin A. M., Dickie C. I., Catton C. N., et al. The Influence of Time Interval Between Preoperative Radiation and Surgical Resection on the Development of Wound Healing Complications in Extremity Soft Tissue Sarcoma. Ann Surg Oncol. 2015 May 28. [Epub ahead of print]Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se