Vareniklin jako pomocník v léčbě nikotinismu i u psychiatrických pacientů

29. 9. 2017

V současnosti se společnost staví ke kouření stále odmítavěji. A kuřáctví s sebou pro závislého přináší zdravotní rizika i často značné finanční náklady. To vede alespoň část kuřáků k rozhodnutí zbavit se závislosti na tabáku a přestat kouřit. V takové situaci se stále častěji obracejí na lékaře, aby jim s odvykáním pomohli. Jednou z možností, kterou můžeme svým pacientům nabídnout, je lék Champix, jehož účinná látka vareniklin vykazuje vyšší úspěšnost udržení abstinence.

reklama:

Závěry studie EAGLES

V rámci studie EAGLES, která probíhala v letech 2011–2015 v řadě zemí na evropském i americkém kontinentu, byla sledována účinnost a neuropsychiatrická bezpečnost přípravků usnadňujících odvykání kouření (vareniklin, bupropion, nikotinové náplasti) celkem u 8144 pacientů, z nichž 4116 trpělo nějakým psychiatrickým onemocněním a 4028 bylo duševně zdravých. V rámci této studie nebyly shledány žádné statisticky významné rozdíly ve výskytu nežádoucích neuropsychiatrických vedlejších příznaků mezi sledovanými látkami a ani nebyl shledán rozdíl v incidenci těchto vedlejších příznaků ve srovnání s placebem.

U vareniklinu byla prokázána vyšší účinnost při udržení dosažené abstinence. Oproti ostatním prostředkům byla míra abstinence po 12 týdnech léčby statisticky významně vyšší: 33,5 % u vareniklinu ve srovnání s 22,6 % u bupropionu, 23,4 % u nikotinových náplastí a 12,5 % u placeba. U duševně zdravých pacientů byla míra abstinence u vareniklinu o něco vyšší (38,0 %) oproti pacientům s psychiatrickým onemocněním (29,2 %). Statisticky významně vyšší míry abstinence dosahovali pacienti léčení vareniklinem i po 24 týdnech.

Míra výskytu nežádoucích neuropsychiatrických příznaků byla vyšší ve skupině pacientů s psychiatrickým onemocněním. Tento rozdíl činí kolem 4 % a nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly ve výskytu těchto vedlejších příznaků mezi skupinami léčenými sledovanými prostředky a placebem. Mezi nejčastější příznaky patří nauzea, insomnie, abnormální sny a bolesti hlavy.

Ambulantní léčba závislosti na tabáku

V současnosti existuje v České republice řada center léčby závislosti na tabáku, která jsou přímo zaměřena na pomoc s odvykáním (jejich seznam lze nalézt zde: www.slzt.cz/centra-lecby). Disponují zkušenostmi pro práci jak s „běžným kuřákem“, tak s pacienty, kteří mají nějaký přidružený faktor, jenž může být při odvykání kouření rizikový: psychiatrické onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, epilepsie, eventuálně užívají léky, na jejichž účinnost může mít odvykání kouření vliv (např. teofylin, warfarin, inzulin). Na druhou stranu pro spoustu pacientů je z mnoha hledisek vhodnější či přijatelnější, pokud jim léčbu nabídne přímo jejich lékař.

Pokud se lékař rozhodne nabídnout pacientovi léčbu vareniklinem, musí si být vědom toho, že zejména na jejím počátku se mohou objevit symptomy spojené s odvykáním. Může se jednat o zhoršení nálady nebo některé neuropsychiatrické poruchy, z nichž u vareniklinu jsou nejvýznamnější abnormální sny a nauzea (nauzeu lze omezit užíváním léku po jídle). V případě projevů středně až velmi závažných vedlejších účinků je nutno přehodnotit medikaci.

Dvě terapeutické strategie

Pro odvykání existují dvě různé strategie: buď pacient může přestat kouřit naráz, nebo dochází k postupnému odvykání. V obou těchto strategiích lze vareniklin použít. Obvyklé dávkování činí v obou těchto případech 1 mg 2× denně v návaznosti na týdenní postupně se zvyšující titraci. Léčba trvá 12 týdnů. V případě okamžitého ukončení je vhodné s léčbou začít 2 týdny před „dnem D“. Při postupném omezování kouření by mělo každý týden léčby dojít ke snížení počtu vykouřených cigaret o 50 %. V některých případech je možné pro podporu abstinence pokračovat v užívaní vareniklinu i dalších 12 týdnů (tedy 12.–24. týden po začátku léčby).

Závěr

Vareniklin (účinná látka přípravku Champix) vykazuje vyšší účinnost v udržení abstinence než bupropion nebo nikotinové náplasti, aniž by zvyšoval riziko nežádoucích vedlejších neuropsychiatrických účinků během odvykání kouření. Je možné ho použít jak při postupném odvykání, tak při okamžitém ukončení kouření.

(norg)

Zdroje:

  1. Anthenelli R. M., Benowitz N. L., West R. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016 Jun 18; 387 (10037): 2507–2520, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0.
  2. Pomozte svým pacientům k prvnímu roku bez cigaret. Produktové informační materiály k léku Champix, Pfizer.


Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se