V rozvinutých zemích jsou dnes hlavní příčinou smrti ve středním věku onkologická onemocnění

12. 3. 2020

Prospektivní studie PURE, která hodnotila incidenci nejčastějších onemocnění a mortalitu u osob středního věku (35–70 let) z 21 zemí světa s vysokými, středními i nízkými příjmy, ukázala, že zatímco v zemích s nízkými a nižšími středními příjmy jsou hlavní příčinou smrti kardiovaskulární onemocnění (KVO), v bohatších zemích (např. včetně Polska) převažuje mortalita na maligní nádory. Studie PURE, která byla publikovaná v časopisu Lancet v září 2019, přinesla i další zajímavá zjištění.

Metodika studie

PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) je populační kohortová studie, do které byly zahrnuty země všech 5 kontinentů. Hodnotí incidenci fatálních i nefatálních KVO, onkologických onemocnění, úrazů a respiračních chorob a hospitalizace pro tato onemocnění. Mezi lednem 2005 a prosincem 2016 zařadila 162 534 osob, jež byly sledovány po střední dobu 9,5 roku.

Výsledná zjištění

Celková mortalita

Během sledování zemřelo 7 % účastníků, KVO se objevilo o 5,7 %, maligní nádor u 3,2 %, plicní onemocnění (pneumonie nebo CHOPN) u 2,9 % a úraz vyžadující hospitalizaci u 2,7 % zařazených osob.

Incidence sledovaných onemocnění

Incidence KVO dosahovala v zemích s nízkými příjmy 7,1 případu na 1000 osob/rok, v zemích se středními příjmy 6,8 případu na 1000 osob/rok a v zemích s vysokými příjmy 4,3 případu na 1000 osob/rok. Ostatní sledovaná onemocnění byla nejčastější v bohatých zemích a nejméně častá v chudých zemích.

Mortalita na sledovaná onemocnění

Celková mortalita činila 13,3 úmrtí na 1000 osob/rok v zemích s nízkými příjmy, 6,9 úmrtí na 1000 osob/rok v zemích se středními příjmy a 3,4 úmrtí na 1000 osob/rok v zemích s vysokými příjmy. Mortalita na jednotlivá onemocnění odpovídala tomuto rozložení celkové mortality s výjimkou maligních nádorů, jejichž incidence byla podobná v zemích všech 3 ekonomických úrovní.

Nejčastější příčinou smrti byla celkově KV onemocnění (40 %). V nejbohatších zemích na KV onemocnění zemřelo jen 23 % osob středního věku, přestože výskyt KV rizikových faktorů byl v těchto oblastech nejvyšší. V zemích s vysokými příjmy a 4 nejbohatších státech ze skupiny zemí se středními příjmy (Argentina, Chile, Turecko a Polsko) byla mortalita na onkologická onemocnění vyšší než mortalita na KV onemocnění (poměr KV : onkologická mortalita = 0,4). V ostatních zemích tomu bylo naopak.

Závěr

Jak uvádějí autoři práce, jde o první prospektivní studii, která standardním způsobem hodnotí incidenci a mortalitu na běžná onemocnění ve státech všech kontinentů podle výše příjmů. Ukázala posun v příčinách úmrtí osob středního věku. Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích mortalita na KV onemocnění klesá, budou brzy hlavní příčinou smrti ve středním věku nejspíše onkologická onemocnění.

(zza)

Zdroj: Dagenais G. R., Leong D. O., Rangarajan S. et al. Variations in common diseases, hospital admissions, and deaths in middle-aged adults in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2019 Sep 3, pii: S0140-6736(19)32007-0, doi: 10.1016/S0140-6736(19)32007-0 [Epub ahead of print].Štítky
Interní lékařství Onkologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se