Případ Bulovka: Jak postupují jiné nemocnice, aby podobným tragédiím zabránily?

15. 4. 2024

V reakci na tragickou záměnu pacientek ve FN Bulovka, která bohužel skončila potratem u jedné z nich, jsme se rozhodli zmapovat související praxi v jiných pražských nemocnicích. Konkrétně nám šlo o to, zjistit, jaké procesy mají nastaveny v komunikaci s pacienty, kteří se nejsou schopni se zdravotníky dorozumět.

Ve FN Motol si většinou vystačí se třetím jazykem

Podle mluvčí FN Motol Miroslavy Mikasové se zdravotníci z jejich zařízení snaží domluvit s pacientem, který není schopen se dorozumět česky, „třetím“ jazykem, kterým disponují obě strany. Druhou možností je využití tlumočníků z vlastních či externích řad, případně automatického překladače.

Pokud pacient nerozumí česky ani anglicky, mělo by být vyšetření naplánované tak, aby se ho mohl účastnit i s tlumočníkem. Pro ukrajinské pacienty FN Motol nabízí tlumočení, vietnamští mluvčí obvykle přicházejí s vlastním tlumočníkem, případně ho nemocnice zajistí. Vybavena je také přeloženými informovanými souhlasy.

FNKV využívá dobrovolné tlumočníky, ale i agenturu

Ve FN Královské Vinohrady (FNKV) podle tiskové mluvčí Terezy Romanové prověřuje nejprve pověřený zaměstnanec (nelékařský zdravotnický pracovník /NLZP/, případně ošetřující lékař nebo asistentka pracoviště) možnost zajištění tlumočení personálem pracoviště, na němž je zdravotní péče poskytována. Také jsou k dispozici dobrovolní tlumočníci, kteří jsou nabízeni například pacientům z Ukrajiny.

FNKV má navíc pro tyto účely zajištěnou spolupráci s překladatelskou agenturou. Tu využívá např. u pacientů vietnamské národnosti, kteří si nemohou zajistit tlumočení svépomocí od rodinných příslušníků nebo doprovázejících osob. V tom případě je třeba, aby pacient podepsal souhlas s touto službou a úhradou nákladů na ni. Zástupci nemocnice preferují, aby pacienti přicházeli s vlastním tlumočníkem, ale dokážou jeho služby zajistit po telefonu i na místě. Podle tiskové mluvčí jsou však často dostačující služby Google Translate.

Ve VFN pořídili pro urgentní případy překladače 

Za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) odpovídala na naše dotazy vedoucí manažerka kvality Lucie Mlatečková. Tato pozice není určena k tomu, aby její zástupce zajišťoval tlumočníka pro pacienty či koordinoval jeho služby, ale participuje na stanovení souvisejících postupů i procesů, jejich implementaci do praxe a následnou kontrolu jejich dodržování. Zejména u elektivních výkonů si mohou ve VFN pacienti kvalifikovaného tlumočníka zajistit sami předem či za tímto účelem kontaktovat ambasádu své země.

Při využití zaměstnanců nemocnice je podle manažerky třeba zajistit, aby měli zdravotnické vzdělání, aby bylo zaručeno, že problematiku správně pochopí a bezchybně ji přeloží do rodného jazyka nemocného. Při ošetření cizinců se ve VFN využívají také komunikační karty (vytvořené a zveřejněné Odborem zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR). Podle manažerky nemocnice v minulém roce vybavila klíčová pracoviště překladačem, který pracuje se 108 světovými jazyky. Ty se podle manažerky nejvíce hodí pro případy, kdy hrozí újma z časové prodlevy. Všeobecná fakultní nemocnice má pro své klienty také k dispozici vybrané dokumenty a edukační materiály, včetně informovaných souhlasů, přeložené do několika jazyků. V případě elektivní péče dokáže zajistit překlad dalších potřebných dokumentů.

Na Homolce mají vypracovaný speciální postup 

Vedoucí oddělení PR a marketingu Nemocnice Na Homolce (NNH) Martina Dostálová nejprve popsala, jak by se mělo podle vnitřního řádu nemocnice postupovat v identifikaci pacienta (pomocí jména i data narození). Také jak je při tom zajištěna dvojí kontrola (z identifikačního náramku a dokumentace) v každém kroku před operačním výkonem, tedy při sepsání souhlasu s ním, odesláním na operační sál i přímo na něm.

Členům operačního týmu je na verifikaci správného pacienta vyhrazen speciální časový prostor. Pokud mají pacienti potíže s porozuměním, NNH má k dispozici speciální postup, jehož součástí je i shrnutí, jak se příslušníci jednotlivých menšin obvykle chovají a jak reagují. Martina Dostálová dále uvádí, že v případě nedostatečné komunikace ze strany pacienta trvá nemocnice na přítomnosti osoby, která dokáže tlumočení zajistit nebo tlumočníka sama kontaktuje. Pokud jej není možné zajistit touto cestou, spojí se zástupci nemocnice s cizineckým oddělením, které zajistí tlumočení ze zastupitelského úřadu země, z níž dotyčný pochází. Při ošetření mimo pracovní dobu ambasád má nemocnice k dispozici seznam tlumočníků. V komunikaci s cizojazyčnými pacienty pracují zdravotníci z NNH také s komunikačními kartami a opakovaně si ověřují, že jim cizinec rozumí. V případě ukrajinských pacientů využívají pomoci personálu a základní souhlasy mají přeloženy do několika jazyků.

Ani jedna z oslovených nemocnic neuvedla, že by disponovala nějakým speciálním režimem tlumočení pro akutní ošetření, či naopak pro dlouhodobě hospitalizované pacienty, vše se tedy zjevně řeší dle konkrétní situace. Jen z VFN zaznělo vyjádření k tomu, jak mají lékaři postupovat, pokud pacient není schopen porozumět informovanému souhlasu, který má před výkonem podepsat – neošetření pacienta je nepřípustné a zcela vyloučené.

(pok)Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se